„Vstupuje do toho stránka psychiky a také sociální aspekty,“ uvedl Plaček. „Narodí–li se nechtěné dítě, může to pro ně znamenat problém na celý život,“ dodal. Podle porodníkova názoru se jedná jednoznačně o otázku, o níž si má žena rozhodnout jen a jen sama.
Náboženské argumenty pro odmítání potratu považuje Jiří Plaček za nesmyslné. „Potrat není vražda,“ řekl.
Jak známo, přesvědčení katolické církve je takové, že život začíná od početí, a dobrovolné potraty jsou proto nepřípustné.
Jak uvedl kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř, i církev chápe nelehkou situaci, do níž se nejen žena v takových případech dostane.
„Není však možné někdy hovořit o živé bytosti, na jejíž narození se rodiče těší a jindy, podle pod vlivem nepříznivých okolností, hovořit pouze o shluku buněk,“ vysvětlil Jan Uhlíř. Formulaci „potrat je vražda“ vnímá ale i on jako příliš expresivní. „I s ohledem na ženy, které tento krok učiní ne vždy plně svobodně a dobrovolně, bych raději mluvil o zabití,“ dodal.

Počty potratů v nemocnici Kutná Hora
Rok Počet
2005 85
2006 81
2007 85
Interrupce naruší psychiku
Třiadvacetiletá Tereza, která před šesti lety podstoupila interrupci, se ze zákroku nemohla vzpamatovat několik měsíců. Na své nenarozené dítě si mnohdy vzpomene i dnes. „Dítě jsem čekala se svým tehdejším pří〜telem, který nebyl zrovna vzo〜〜rem odpovědnosti,“ přiznala Tereza.
Jak zásadní je její rozhodnutí, si uvědomila až v nemocnici. „Ten pocit se nedá ani popsat. Do poslední chvíle jsem byla pevně odhodlaná, ale najednou jsem nevěděla, jestli to chci. Zvrátit tohle rozhodnutí jsem už ale nedokázala. Když bylo po všem a sestry mě odvezly na pokoj, pořád jsem brečela. Můj tehdejší přítel za mnou ani nepřišel. O to byl můj stav horší,“ uvedla mladá žena.
Když potkala šťastné maminky s kočárkem, dělalo se jí špatně. „Nikdy před tím bych nevěřila, že mě to tak zasáhne,“ dodala Tereza.