„Prvního dubna by mělo nastoupit zhruba devět set zaměstnanců, kteří již dojíždí do Pardubic a jsou převážně místní〜,“ přiblížil kutnohorský místostarosta Václav Vančura. Další lidé by měli nastoupit v červnu. Půjde již převážně o agenturní pracovní síly.
Za pokles nezaměstnanosti může kromě rostoucí nabídky pracovních míst také odchod, hlavně mladých lidí, za prací do Prahy, ale i do zahraničí. I když se situace na Kutnohorsku zlepšuje, tak je stále region na prvním místě v míře nezaměstnanosti ve středních Čechách. O pouhou jednu desetinu však zaostávají hned dva další regiony, Nymbursko a Příbramsko.

Lednová statistika regionu


Počet evidovaných osob 2652 (– 877)
Počet nezaměstnaných žen 1449 (–525)
Počet absolventů škol a mladistvých 125
: 4,7% celkové nezaměstnanosti)
Počet občanů se zdravotním postižením 572
: 21,57 % celkové nezaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti 6,38 % (8,79%)

Své klienty pro zaměstnavatele vypiplají

Kutná Hora/ Úspěchy s lidmi, kteří obtížně zvládají hledání práce, pohovor, ale i zapracování na novém pracovišti, má středisko podporovaného zaměstnávání A + D Oblastní charita Kutná Hora.

Jedním z týmu pracovníků tohoto střediska, které podporuje Evropská unie, je také Markéta Machanová. „Našli jsme práci dokonce jednomu bezdomovci,“ přiblížila žhavou novinku. Právě s těmito lidmi nyní hodně pracují a rádi by našli uplatnění i dalším s podobným osudem.

Mezi klienty bývají často nezaměstnaní se zdravotním handicapem. „Jsou to nezaměstnaní, kteří chtějí pracovat, ale jsou závislí na ochotě lidí jim práci dát. Mít trpělivost s jejich omezeními, objevit a využít jejich dobré vlastnosti,“ konstatovala Markéta Machanová. Ta klienty doprovází při prvních krůčcích k zaměstnání i přímo na místě při zapracování.

Na středisko se obracejí i lidé, kteří jsou na hranici mezi zdravými a nemocnými, mezi běžným intelektem a mentální retardací. „Nepotřebují jenom práci, ale i kontakt a pocit, že někam patří,“ popsala Markéta Machanová.

Pracovní poradenství využilo v loňském roce celkem 111 uživatelů, z nichž bylo 73 žen a 31 klientů z romské komunity.

Plusy a mínusy míry nezaměstnanosti v regionu

Třebešice 17,82 %
Žáky 16,36 %
Pertoltice 14,71 %
Vlačice 14,07 %
Paběnice 13,70 %

Bludov 0,0 %
Samopše 2,27 %
Staňkovice 2,48 %
Vodranty 2,86 %
Horušice 3,33 %