Deset předškoláků předvedlo svým sourozencům, rodičům a prarodičům, co se ve školce všechno naučili. Ukázali, že umí namalovat čtverec i obdélník, pracovat s keramickou hlínou, i zahrát na flétnu. Děti se loučily také zpěvem, recitací básniček, ale i pohádkou O veliké řepě. Předvedli, že ani anglický jazyk už jim není cizí.