Významná část žáků totiž kvůli chybnému systému přijímacího řízení zůstane nepřijata, další se dostane na vzdělávací zařízení, na které moc nechce. Paradoxem je, že míst na českých středních školách je o dost více než uchazečů.

„Další postup je však třeba zvážit,“ uvedla Naďa Vojnovičová ze společnosti Scio, která pro usnadnění orientace rodičů a škol v letošním přijímacím řízení realizuje informační systém Maják v bouři. V rámci něj rodiče zjišťují nejen šance na reálnou možnost toho, zda se dítě dostane na školu, ze které mu přišlo rozhodnutí o nepřijetí, ale také informace o možném řešení a dalším doporučeném postupu v přijímacím řízení.

Hra odvolání a zápisových lístků

Letošní přijímací řízení je specifické tím, že uchazeči mohou v prvním kole podávat až tři přihlášky na různá vzdělávací zařízení. Škole, která někoho přijme ke studiu, musí uchazeč potvrdit zájem tím, že jí doručí takzvaný zápisový lístek. Ten však může vzít jednou zpět a dát ho na jinou školu. Kromě toho mohou uchazeči podávat odvolání proti nepřijetí.

Protože kvůli chybně nastavenému systému nebude v prvním kole umístěno zhruba sedmatřicet procent uchazečů a dalších dvacet procent se dostane pouze na školu, na kterou si dali přihlášku jen „pro jistotu“, vypukne po prvním kole přijímacího řízení zmatek v tom, kdo nakonec na kterou školu nastoupí a kde se tedy v závislosti na tom uvolní další místa pro ty, kdo přijati nebyli. V tomto okamžiku tedy musejí rodiče vhodně volit strategii odvolávání a umísťování zápisových lístků.

Varianta první: třikrát nepřijat

„Pokud někdo obdržel třikrát rozhodnutí nepřijat, nemá již smysl podávat odvolání tam, kde není šance na úspěch,“ sdělila Naďa Vojnovičová.

Varianta druhá: přijat na školu druhé volby

Když uchazeči nevyšla „prioritní“ škola, ale škola na „druhém“ místě, může být řešení trochu složitější. Odvolání má smysl podávat, ale zároveň je dobré podat zápisový lístek na školu, na níž bylo dítě přijato.

Varianta třetí: přijat jen na školu třetí volby

Dobře rozmyslet, co udělat se zápisovým lístkem, by si měli i uchazeči, kteří nebyli přijati na první ani na druhou školu své volby. V případě, že má dítě šanci uspět na odvolání na obou školách, je možné zariskovat a zápisový lístek neodevzdávat.

Je velmi pravděpodobné, že rodiče se budou výsledky odvolání z každé školy dozvídat v různém čase. Například se může stát, že odevzdají-li zápisový lístek na „třetí“ školu a dozví se výsledek odvolání nejdříve z „druhé“ školy, budou pravděpodobně chtít vzít ze „třetí“ školy zápisový lístek a odevzdat ho na „druhou“ školu. Potom, ale může přijít další kladné rozhodnutí ze školy na „prvním“ místě. V případě, že možnosti vzít zpět zápisový lístek už využili, nebudou ho již moci znovu umístit.

Informace na jednom místě

Potřebné informace o šancích na úspěch na dané škole pro rodiče i radu, jak v přijímacím řízení postupovat, poskytuje informační systém Maják v bouři. „Funguje tak, že zaregistrovaní rodiče zadají do systému, v jakém pořadí se umístilo jejich dítě v přijímacím řízení na konkrétní střední školu a vzápětí získají informace o tom, jakou šanci má jejich dítě se sem na odvolání dostat,“ popsala princip informačního systému Naďa Vojnovičová.

Podle zástupkyně společnosti Scio má Maják v bouři také další výhody. Rodiče zde najdou rady, jakou zvolit taktiku, jak psát odvolání, odpovědi na nejčastější otázky týkajícího se přijímacího řízení.

Do Majáku v bouři se lze zaregistrovat ZDE.

Bohumil Kartous