Cílem projektu je vytvořit komplexní systém, který povede k motivaci klientů, zvýšení jejich kvalifikace a vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů. Potřebnost projektu vychází z alarmující situace na trhu práce pro tělesně postižené občany. Cílová skupina čelí velkému množství překážek jak v sociálním začlenění do společnosti, tak v začlenění na trh práce. Toto omezení vychází především z předsudků společnosti a zaměstnavatelů, kteří si velmi často neuvědomují možnosti tělesně postižených občanů. Tento projekt nabízí komplexní řešení problematiky vysoké nezaměstnanosti zdravotně postižených a to jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zdravotně postižených občanů.

Na území celé České republiky žije celkem cca 1 milion občanů se zdravotním postižením. Většina nemá pouze jednu formu postižení, ale jedná se o kombinace různých druhů postižení. Na území Středočeského kraje má STP přibližně 5 200 klientů, tento údaj vychází z celorepublikového dotazníkového šetření provedeného v červenci 2005 Svazem tělesně postižených v ČR. Do projektu se zapojili tělesně postižení občané, žijící na území Středočeského kraje. Naše okresní organizace pracuje v tomto projektu s 11 klienty. Projekt je zaměřen na vzdělávání těchto klientů formou počítačového kurzu, kurzu administrativní práce, kurzu sociálně pracovně právní problematiky a kurzu sebezaměstnávání. Nedílnou součástí tohoto projektu byl seminář odstraňování architektonických bariér při zaměstnávání tělesně postižených osob.

Projekt obsahuje besedy k problematice vzdělávání a zaměstnávání tělesně postižených občanů. Naši klienti jsou s tímto projektem velmi spokojeni a rádi by se zúčastnili následného vzdělávání tělesně postižených občanů. Z celkového počtu účastníků se podařilo 3 klienty zaměstnat. Doufáme, že před ukončením tohoto projektu se podaří zaměstnat ještě další klienty. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce v Kutné Hoře, který nám je nápomocen po celou dobu projektu.