Jedná se o grant od Nadace Vodafone, program Vpoho na podporu nízkoprahových klubů pro děti a mládež, a také o grant z programu Pomozte dětem nadace NROS, podpora programů primární prevence. Prostor navíc obsadil 5. místo v prestižní soutěži o nejlepší výroční zprávu.

„Získání grantů nám udělalo velkou radost, neboť nadace se tradičně setkávají s obrovským náporem žádostí, které nemohou uspokojit. Vyhráli jsme tedy v tvrdém konkurenčním boji,“ říká Hana Hučíková, která je v Prostoru odpovědná za projekty.

„Páté místo za nejlepší výroční zprávu je rovněž úspěch, vloni jsme obsadili 9. až 10. místo, tudíž posun je vidět. Osobně si myslím, že máme na víc,“ podotl Petr Steklý, šéf Prostoru.