Od ledna tak zahájili projekt „Terén na chodbách škol.“ Po čtvrtročním fungování už tento program přináší první ovoce a drogová scéna především v Čáslavi a okolních vesnicích se začíná podle jeho pracovníků odkrývat.

Zahájili spolupráci s učilištěm

Terénní program Prostoru funguje na Středním odborném učilišti řemesel Kutná Hora. Do projektu je zařazeno 940 žáků. Po čtvrtletním působení hodnotí Karolína Balcarová, vedoucí Terénního programu Občanského sdružení Prostor, práci na škole jako velice plodnou.

Terén se tak dostává do jiné dimenze. Nejde už jen o klasickou terénní práci s drogově závislými, ale o včasnou prevenci mezi rizikovou mládeží.

Škola nabídla své prostory

Pracovníci programu řeší jiná témata než s uživateli drog. Do popředí vstupují nejen první drogové experimenty, ale také rodinné vztahy, kamarádství, parta, partnerské vztahy a podobně.

„Velmi cenná je spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. Danou Krulišovou, která je odborníkem, má zájem a mezi studenty je oblíbená.“ chválí vstřícnost a zájem vedení školy vedoucí Karolína Balcarová.

Prostor uvedl svůj nový projekt Terénního programu „Terén na chodbách škol“ právě v Kutné Hoře, kde existuje skrytá drogová scéna. „Na rozjezd byla vybráno Střední odborné učiliště řemesel. Je to škola s vysokým počtem učňovské mládeže a vstřícným ředitelem, který si uvědomuje důležitost prevence,“ uvedl Tomáš Žák, odborný ředitel Občanského sdružení Prostor.

Ředitel školy Antonín Hasík umožnil pracovníkům terénního programu, aby jedenkrát týdně využily prostory školy. Pracovníci programu tak mají možnost během přestávky informovat studenty o své činnosti a domluvit si případnou konzultaci.

Anonymita je základem úspěchu

I zde platí zásada anonymity a důvěry. A právě díky dodržování těchto zásad postupně rozkrývají pracovníci terénního programu drogovou scénu v Čáslavi i okolí. Ukazuje se tak důležitost včasné prevence mezi dospívající mládeží.