V čem přesně tkví Vaše práce?
Zabýváme se primární prevencí u žáků základních škol. Náš program je tedy o předcházení rizik negativního chování u žáků. Sem patří třeba záškoláctví, šikana, samozřejmě i kyberšikana, nebo třeba užívání návykových látek.

Které školy v Kutné Hoře využívají Vašich služeb?
Aktuálně spolupracujeme se Základní školou Jana Palacha, Základní školou Kamenná Stezka a Základní školou Kremnická. Naše působiště se ale může brzy rozšířit. Program primární prevence sdružení Prostor ale od 1. června realizuje nový porojekt. Ten se bude týkat rovněž primární prevence na základních školách v regionech Kutná Hora a Kolín. Umožní školám realizaci dlouhodobé primární prevence na 2. stupni zdarma a to na období dvou školních let.

Jak program na základních školách probíhá?
Dvojice lektorů má přidělenou jednu třídu na celý školní rok. Se třídou se vidíme čtyřikrát do roka. Setkání trvá vždy tři vyučovací hodiny. Máme se školou dopředu domluvený program, ale přizpůsobujeme se třídě. Pokud vidíme, že mají nějaký aktuální problém, například ve vztazích, zareagujeme na něj.

Jak se s novou skupinou začíná pracovat?
Na prvním setkání si děti stanovují pravidla, která by se měla po celý rok dodržovat. Například si vyberou věc, kterou, když někdo vezme do ruky, tak může hovořit a ostatní ho poslouchají. Takový komunikativní pomocník se objevuje velice často, ale není to tak vždy.

A obecně, jaký je program tříhodinového setkáními?
Se skupinou pracujeme formou zážitkové pedagogiky. Není to tedy žádný frontální výklad. Sedíme společně v komunitním kruhu a používáme různé zážitkové techniky. Pro děti jsou to samozřejmě hry. Například je uvedeme do nějaké navozené situace a oni si pak vyzkouší své reakce.

Jaký je rozdíl ve věkových kategoriích? Liší se nějak program pro šestý a pro devátý ročník?
Je zde určitě rozdíl. Podle ročníku má každá třída program přizpůsobený adekvátně ke svému věku. Něco jiného baví skupinu, kde je průměrný věk dvanáct let a něco jiného zase patnáctileté.

Jaké je pro Vaši práci potřeba vzdělání?
U primární prevence musíme být vysokoškolsky vzdělaní. Například v oboru speciální pedagogika. Rovněž absolvujeme školení, abychom uměli reagovat v různých problémových situacích.