I když na některých bylo vidět trochu obavy z meče vznášejícího se jim nad hlavou, svůj velký den zvládly všechny přítomné děti se ctí.

„Prvňáčky přišel jako každoročně pasovat pan rytíř, po předání čtenářského glejtu na ně čekalo ještě divadlo v dětském oddělení knihovny. Pražští herci jim zahráli pohádku Včelí medvídci,“ shrnula Helena Netolická z kutnohorské knihovny.

Čtenářský glejt, který všichni přebrali za potlesku spolužáků usazených v kostelních lavicích, podpořily děti ještě společnou čtenářskou přísahou. Glejt jim zároveň umožňuje využívat první rok služeb knihovny zdarma.

Prohlédněte si fotogalerii.