Co mám dělat, když můj kluk nedává pozor? Jde nějak nacvičit, aby dával pozor? Třeba čte, s tím problém nemá, ale pak se ho na něco zeptám a neví to. No a díky tomu se mu i špatně učí. Sice je ve čtvrté třídě, ale až bude škola těžší, tak se tak lehko nenaučí. Děkuji.

 Dobrý den,

děkuji za váš dotaz. Problémy s pozorností u dětí patří k častým nářkům rodičů. Čtení s porozuměním je skutečně podstatná dovednost, na které záleží schopnost osvojovat si další znalosti v průběhu vzdělávání. Je obtížné stručně odpovědět na vaši otázku bez znalosti dalších podrobností, avšak v každém případě je možné doporučit pravidelné procvičování orientace v textu a pochopení přečtené informace. Důležité je v tomto případě dodržovat režim a řád v učení a respektovat individuální schopnosti dítěte v závislosti na kvalitě a charakteristikách jeho pozornosti. Jako vhodné se jeví střídání různých typů činností, důsledná kontrola a podpora při plnění zadaných úkolů a především pozitivní motivace učení. Snažte se hledat cesty, jak dítě zaujmout a poskytnou mu kvalitní a poutavý učební materiál a v neposlední řadě se pokuste věnovat mu potřebný čas pro podporu vytvoření systému a návyku v učení. 

Jana Přibylová