Mezi kritéria pro přidělení patří vznik nové bytové jednotky, kompletní rekonstrukce nebo pokračování v rekonstrukci objektu, uvolnění obecního bytu po rekonstrukci daného objektu a zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě.

Půjčky mají přesně vymezen účel, například na půdní nástavbu se poskytuje půjčka na osm let se čtyřprocentním úrokem a do výše 120 tisíc korun. Bližší informace získají zájemci přímo na obecním úřadě.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit zájemci do 18. března 2011. Žadatelé z minulých řízení budou osloveni, a pokud jejich zájem trvá, tak budou zařazeni do výběru i letos. Výběrové řízení schvaluje a o výběru rozhodne zastupitelstvo obce.