Někteří lidé tomuto zvyku neholdují, jiní si ale naopak oslavu nadcházejícího roku bez pyrotechnických atrakcí nedovedou představit. Každoročně se na nás ze všech stran valí záplavy různých dýmovnic, petard, římských svící, raket, japonských sluncí či pochodní.

Pokud si ale pyrotechniku kupujete, měli byste se nejdříve přesvědčit o její atestaci. „Osobně si oslavu Silvestra bez pyrotechniky nedokážu představit. Na atesty se ale nekoukám, a kdybych si měl zvolit mezi lacinější, nebo kvalitnější pyrotechnikou, zvolím tu lacinější. Nepřikládám tomu zas tak velké nebezpečí,“ sdělil Martin Střížek v jednom z kutnohorských marketů.

Známé jsou ale případy znetvořených částí těla způsobené právě zábavní pyrotechnikou. „Rachejtlí se docela bojím, přijde mi to nebezpečné a také mi vadí ten zápach,“ řekla Petra Pšeničková, která přijela do Kutné Hory nakupovat z Kolínska. „Mužská část rodiny si vždycky něco koupí, protože je to láká, ale v malém množství a s velkou mírou opatrnosti,“ dodala šestadvacetiletá žena.

Česká obchodní inspekce v současnosti provádí kontroly v obchodech a tržnicích. „Nezávadný a bezpečný výrobek je označen značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,“ upozornil vedoucí inspektor všeobecné kontroly z České obchodní inspekce Michal Maxa.

Podle něj minulý rok provedli v Praze a středních Čechách na sedm desítek kontrol, z čehož bylo zhruba deset procent případů nevyhovujících. „Pyrotechnika by měla být skladována v suchu, což například stánkaři zaručit nemohou. Na obalu by měl být návod v českém jazyce a jméno výrobce a distributora,“ dodal Michal Maxa.

Čtyři kategorie

Pyrotechnické výrobky se dělí do čtyř kategorií: 1 – pro děti, 2 – občanská pro zákazníky od 18 let, 3 – základní pyrotechnika pro profesionály, kte〜ré mohou být prodány pouze pyrotechnikovi s průkazem odpalovače ohňostrojů, ale nevyžaduje zvláštní podmínky distribuce, 4 – na ty se vztahují předpisy o výbušninách, jejich nákup i použití je velmi problematické.

Jak předejít zranění při používání zábavní pyrotechniky?

Zábavnou pyrotechniku kupovat ve stálých prodejnách, nikoliv u stánků na tržištích. I když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit.

Nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji
a datum použitelnosti.

Při používání se vždy pečlivě řídit návodem.

Při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe, ani na druhé.

S pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by ji měl jen střízlivý člověk.

V žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty.

Kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké.

Pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem.

Rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat.