Vánoční posezení se koná 15. prosince od 14 do 17 hodin ve středisku rané péče Oblastní charity Kutná Hora. „Pod vedením ergoterapeutky vyrobíme ozdobičky a dárky z různých materiálů,“ uvedla vedoucí střediska Markéta Sieglová.

Čajové svíčky a jednu tenkou, nejlépe bílou, svíčku by si měli zájemci přinést. „Odpoledne si zpříjemníme zpěvem a poslechem koled a vůní jehličí,“ dodala. Středisko poskytuje zdarma sociální služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením či s ohroženým vývojem do 7 let.

JITKA KODĚROVÁ