Komorního setkání na ředitelství kutnohorské nemocnice se zúčastnili někteří zastupitelé, radní, primáři či lékaři z místní polikliniky. Hned v úvodu hejtman zdůraznil, že ze strany kraje se jedná čistě o nabídku pomoci městu a občanům Kutné Hory. „Buď nabídku přijmete, nebo ne. Ve druhém případě vám nikdo nebude házet klacky pod nohy,“ podotkl v úvodní řeči hejtman.

Většinu účastníků, zejména z řad odpůrců plánovaného převodu, však zajímalo, zda skutečně nedojde k tomu, že by se z nemocnice stalo jen zařízení následné péče, či léčebna dlouhodobě nemocných. „Chci se zeptat na to, jakým způsobem budete, pane hejtmane, garantovat zajištění stávajícího rozsahu péče,“ vznesl podobně jako na jednání zastupitelstva svůj dotaz zastupitel Jan Havlovic.

„Odpovím vám jinak. Jakou dnes máte záruku, že pokud nemocnice nepřejde pod kraj, tak se tady udrží? Já si osobně myslím, že garance kraje je větší míra jistoty než nyní,“ odvětil Rath, přičemž několikrát zdůraznil, že kraj hodlá zachovat stávající rozsah ambulantní péče.

Nemocnici rozpočet města neutáhne

Do debaty se několikrát vložil také starosta města Ivo Šalátek a zopakoval, že provoz nemocnice pod městem je pro rozpočet zcela neúnosný. „Volných zdrojů má město v rozpočtu pouze padesát až osmdesát milionů ročně. Kdybychom financovali nemocnici, tak zbylá částka nebude umožňovat další rozvoj města,“ řekl Šalátek.

K finančnímu zajištění chodu nemocnice se vyjádřil také David Rath. „My do svých do zařízení prostě peníze dáváme, a to je realita. Když dojde k převodu nemocnice, bude přímo financována z rozpočtu kraje, nikoliv kolínské nemocnice,“ upřesnil Rath.

Hejtman dále přislíbil, že požádá lékaře kolínské nemocnice o personální výpomoc Kutné Hoře. „Nemůžu se tvářit, že mě zajímá jen chirurgie v Kolíně a nezajímá mě Kutná Hora. Jsem zodpovědný za celý kraj a musím mít péči zajištěnou dobře tady stejně jako v Kolíně,“ zavázal se občanům hejtman David Rath.