David Rath se v průběhu konference záchranné služby v Kutné Hoře zmínil také o místní nemocnici. Uvedl v této souvislosti novou a pro mnohé překvapivou informaci: kraj nabídne městu bezúplatné převzetí tohoto zařízení. To by se tak stalo šestou krajskou nemocnicí. „V opačném případě mám vážné obavy o osud kutnohorské nemocnice,“ doplnil Rath.

Společnost Nemocnice Kutná Hora, která kutnohorské zdravotnické zařízení provozuje, však vlastní firma Medistyl Pharma, která svůj podíl získala se souhlasem zastupitelů v roce 2007. Za provoz nemocnice městu platí několikamilionový nájem, přičemž spravované nemovitosti nadále zůstávají ve vlastnictví Kutné Hory.

Není tudíž zcela jasné co svým návrhem na bezúplatný převod nemocnice na kraj David Rath myslel. V každém případě by se totiž jednalo o porušení platných nájemních smluv.


Ondřej Dvořák, Martin Vaněk