Neklidná atmosféra z posledního jednání zastupitelstva se na nemocniční půdu nepřenesla. Věcná diskuze se točila zejména kolem možné budoucnosti nemocnice pod křídly kraje a záruk zachování rozsahu péče.

„Osobně vnímám návštěvu hejtmana Ratha pozitivně. Nicméně si myslím, že spíše než v takto úzkém kruhu měl promluvit na zastupitelstvu,“ uvedl jeden z přítomných kutnohorských zastupitelů Jan Havlovic. „Jako zastupitel ovšem počkám, zda návrh smlouvy, který dostaneme k prostudování, bude obsahovat dostatečnou záruku zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v kutnohorské nemocnici,“ dodal Havlovic.

Personál nemocnice reprezentoval na schůzce, mimo jiné, její současný lékařský ředitel.
„Hejtman Rath mluvil věcně a rozumně, nicméně obavy personálu, týkající se především možné budoucnosti nemocnice jako zařízení následné péče, zcela nerozptýlil,“ upozornil Michal Oščipovský.

„Přínos návštěvy vidím především v tom, že hejtman osobně přítomným vysvětlil stanovisko kraje. Mé rozhodnutí jako zastupitele se ovšem bude odvíjet od znění návrhu smlouvy, který bude zastupitelstvu předložen,“ uvedl radní Vladimír Košárek.

Informace o návštěvě hejtmana Ratha v kutnohorské nemocnici najdete také ZDE.