Recepce pro veřejnost bude otevřena na kutnohorské služebně na Komenského náměstí a v budově okresního ředitelství Na Náměti v nejbližích týdnech.

Policie chce být občanům blíž

Již déle než rok razí policisté projekt Community Policing, který má znamenat přiblížení práce této složky státu veřejnosti a nastolit vzájemnou spolupráci na základě dobré komunikace a trvalé důvěry. „Díky recepci by měla být oddělena veřejnost od vyšetřovaných,“ uvedl jeden z důvodů vybudování hned dvou recepcí vedoucí oddělení Policie České republiky Kutná Hora Jiří Kubelka. Prostory se tak rozdělí na uzavřenou zónu pro zadržené a podezřelé a otevřenou zónu pro veřejnost.

Co čeká příchozí v recepci?

Příchozím se bude věnovat obsluha recepce a dozorčí, který v daném okamžiku bude sloužit. Společně pak vyřeší záležitosti, které se budou týkat přímo nejen policie samotné. „Speciálně vytvořený program pomůže k řešení životních situací, které nepatří do kometence policie, například dopravní správní agenda,“ přiblížila mluvčí kutnohorské policie Vendulka Hanzlová.

K příjemné atmosféře by měl přispět i samotný prostor recepce, který je koncipován jako takzvaná otevřená kancelář. „Tyto prostory mají jednotný design a barvu,“ přiblížila Vendulka Hanzlová.

Tělesně postižení budou mít zajištěn bezbariérový přístup, ale i sociální zařízení. „Pro děti pak bude určen dětský koutek,“ přiblížila šéfka kutnohorského policejního ředitelství Blanka Matějů. K dispozici bude i přebalovací pult.

Bezpečí zajistí oddělená zóna

Vznikne i takzvaná bezpečnostní zóna u přepážky, kam bude přistupovat pouze jedna osoba podobně jako funguje tato zóna například v bance. Zvláštní přístup bude i k přepážkám, které odbavují agendu spojenou se zbraněmi.
Zatímco v Kutné Hoře se dokončují rekonstrukční práce v budovách policie, tak v jiných regionech koncem loňského roku již recepce otevřeli.