Byl tak završen proces, který začal v roce 2007. Starosta Remeše Jean – Louis Schneiter tehdy kontaktoval českou ambasádu ve Francii se žádostí o pomoc při nalezení partnerského města v České republice. Zásluhou velvyslance Pavla Fischera a kulturní atašé Markéty Fajmonové byla doporučena Kutná Hora.

Obě města se sice svou velikostí výrazně liší, neboť Remeš má přes 250 000 obyvatel, spojují je však gotické katedrály, zápis na listinu světového dědictví UNESCO i skutečnost, že ve středověku byly druhými nejvýznamnějšími ve svých zemích. Remeš má v budování bilaterálních vztahů dlouholetou tradici. Jejím prvním oficiálním partnerem se roku 1954 stala italská Florencie, následovalo Brazzaville v Kongu (1961), anglické Canterbury (1962), rakouský Salzburg (1964), německé Cáchy (1967), v roce 2004 pak Arlington ve Virginii. Kutná Hora se tak stává sedmým partnerským městem Remeše, jako první z bývalé východní Evropy.

Francouzská strana od počátku zdůrazňovala, že jí nejde o pouze formální vztah, ale o živou výměnu na poli ekonomickém, kulturním, sportovním a zejména v oblasti mládeže. Proto již před podpisem deklarace byly navázány vztahy mezi Gymnáziem Jiřího Ortena a Lycée Clemenceau, stejně jako mezi Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou v Kutné Hoře a technickým Lycée Roosevelt a byly dohodnuty konkrétní projekty. První návštěva francouzských studentů v Kutné Hoře se uskuteční již v září tohoto roku. Další společné aktivity by měly v dohledné době následovat.

Jindřich Bartoň