Rád bych Vám, vážení čtenáři, v tomto článku přiblížil, jak vypadá tato škola dnes, protože ani obyvatelé Kutné Hory si někdy nejsou jisti, co všechno se u nás vlastně děje. A děje se toho opravdu hodně.

Řemesla – což je název, který se už začíná všeobecně užívat – jsou se svými 874 žáky a 115 zaměstnanci největší školou v regionu a patří mezi největší střední školy ve Středočeském kraji. Vyučování probíhá ve dvou kmenových budovách – na Čáslavské ulici (kde sídlí i vedení školy) a v Seifertových sadech. Pro odborný výcvik užíváme prostory na několika místech v Kutné Hoře a také v Čáslavi Na Skále. Škola má rovněž k dispozici chatu Hraběnka v Jizerských horách.

V současné době vyučujeme 4 maturitní obory, 9 učebních oborů a 2 nástavbové obory. Dalších téměř 20 oborů máme zapsáno v rejstříku škol a jsme připraveni, pokud o ně bude zájem, zahájit jejich výuku.

Bohatá nabídka oborů je dána historicky – každá slučovaná škola přinášela svůj studijní program. Navíc jsou zaváděny obory nové – v minulých letech to byly převážně dívkám určené obory kosmetička a kadeřnice, pro vyučené pak nástavbový obor Podnikání. Pro příští školní rok pak připravujeme dálkovou variantu tohoto oboru, který umožňuje získat maturitní vysvědčení všem vyučencům a ještě další změny, o kterých Vás budeme včas informovat.

Nabídka oborů pro školní rok 2008/2009 a podmínky přijetí jsou uvedeny v tabulce.

Systematicky vylepšujeme i materiální podmínky výuky.

V minulém a letošním roce jsme mimo jiné vybudovali a od 1.11.07 do plného provozu uvedli kadeřnický salon a významně rozšířili prostory pro kosmetičky.

V zájmu zvýšení bezpečnosti dětí jsme zrušili vchod z Čáslavské a zřídili vstup z ulice V Lipkách. Současně jsme opravili vstupní plato, chodníky a parkoviště.

Zajímavý problém řešíme v souvislosti s narůstajícím počtem dívek na Čáslavské a hochů v Sadech. Začíná se nám nedostávat sociálních zařízení a proto budujeme (či rekonstruujeme nová).

Trvalá pozornost je věnována rozvoji ICT techniky. Byla vybudována čtvrtá učebna výpočetní techniky, jazyková učebna, máme interaktivní tabule, řadu dataprojektorů, vizualizérů a další techniku.

Ne všechno je však růžové. Podobně jako ostatní střední školy nás čeká pokles počtu žáků způsobený poklesem porodnosti v devadesátých letech. Na tuto situaci se připravujeme rozšiřováním nabídky vzdělávání pro dospělé. V rámci projektu ESF Nová Šance, jehož jsme tvůrci i realizátory, bylo škole akreditováno 6 vzdělávacích programů, které byly také pilotně odzkoušeny. A nebyl to projekt malý, jeho rozpočet přesáhl 5,5 milionu korun…

Ing. Antonín Hasík, ředitel SOŠ a SOU řemesel K. Hora

 

NABÍDKA OBORŮ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Název oboru (stupeň vzdělání) Přijetí bez zkoušekPřijímaných


Čtyřleté obory:

Mechanik, elektronik (Maturita) Do průměru 1,8 30
Kosmetička (Maturita) Do průměru 1,8 24
Veřejnoprávní činnost (Maturita) Do průměru 1,5 30
Sociální péče (Maturita) Do průměru 1,5 30


Nástavbové obory:

Podnikání (Maturita) Bez zkoušek 60
Společné stravování (Maturita) Bez zkoušek 30


Tříleté obory:

Kuchař, kuchařka (Výuční list) Do průměru2,2 30
Truhlář, truhlářka (Výuční list) Pohovor⋌30
Pokrývač (Výuční list) Pohovor⋌12
Kadeřník, kadeřnice (Výuční list)Do průměru 2,0 24
Zámečník (Výuční list) Pohovor 24
Zedník (Výuční list) Pohovor 12
Malířské práce (Výuční list) Pohovor 8
Zednické práce (Výuční list) Pohovor 14
Čalounické práce (Výuční list) Pohovor 14


1.Žáci splňující kritéria v sloupci „přijetí bez zkoušek“ budou přijati bez ohledu na výsledek testů
2. Všichni maturanti (kromě studentů nástaveb) píší testy SCIO (český jazyk, matematika, studijní předpoklady), platí bod 1.


Přijímací řízení se uskuteční 21. dubna 2008.

Neodmyslitelnou součástí výuky cizích jazyků je poznávání okolních zemí a života sousedních národů. Zároveň je možné prohloubit si i získané jazykové znalosti.
Proto jsme se rozhodli pro uskutečňování celé řady exkurzí, a to především do Rakouska a Německa. Žáci tak mají možnost seznámit se nejen s historií a přírodními krásami těchto zemí, ale rovněž pohovořit s místními obyvateli, nakoupit si, poznat zvyky jednotlivých národů a kolorit lidových slavností, posoudit životní úroveň a péči o turisty. Za posledních několik let jsme navštívili v rámci jednodenních výletů nádherná rakouská města, jako je Salzburk, Sankt Wolfgang, Hallstatt, Innsbruck, Kitz- bühel a další. K nejkrásnějším místům podle nás patří bezesporu Krimmelské vodopády, ke kterým jsme se vypravili už dvakrát. Nezapomínáme ani na tradiční každoroční výjezd do Vídně, která má svou kouzelnou vánoční neopakovatelnou atmosféru.
Ale ani Německo nezůstává stranou. V loňském roce to byla předvánoční Žitava, dvoudenní exkurze do Berlína a letos chceme blíže poznat i současné Drážďany.
Ve snaze dostat se i někam dál jsme se vypravili dokonce do úchvatných italských Benátek, kde jsme se po prohlídce města projeli lodí a nakonec se vykoupali v Jaderském moři. Jednodenní jazykové exkurze jsou pro naše žáky cenově výhodné a těší se pokaždé obrovskému zájmu. Často s námi jede i několik našich bývalých žáků, kteří nám zůstávají věrní a stále se do školy vracejí.
V letošním školním roce máme v plánu také týdenní pobytovou exkurzi do Řecka. Tam autobusem, zpátky letadlem, šestilůžkové apartmány, vlastní vaření, výlety – jak to zavání dobrodružstvím. Však zájem je také veliký. Naším cílem je seznámit se s další zemí a její přebohatou historií, poležet si na prosluněné pláži a zaplavat si v Egejském moři. Chceme však také v rámci odborné přípravy oboru kuchař ochutnat některé speciality řecké kuchyně a nahlédnout do jejich přípravy. A určitě se neobejdeme bez cizích jazyků. Možná si někteří žáci najdou přátele, se kterými si budou dopisovat a v budoucnu se i navštíví. A třeba se naskytne jednou i pracovní příležitost. Vždyť v přímořských letoviskách najdete mnoho českých kuchařů a číšníků a jejich práce má dobré jméno.

Mgr. Hana Bendová,
učitelka všeobecných předmětů