„Na Městském úřadě v Kutné Hoře je potřeba do konce roku vyměnit ještě 3621 řidičských průkazů, kterým dnem 31. prosince 2007 bude ukončena platnost,“ upozornil vedoucí odboru dopravy Jaromír Ďoubal. Od 1. ledna do konce června 2007 vyměnilo oprávnění 38 % žadatelů. Nejvíce dokladů, téměř 200 000, zbývá vyměnit v Praze. Nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde zbývá vydat ještě 25 790 průkazů.

Spousta lidí si myslí, že má dost času, ale úředníci se bojí, že před koncem roku by pak úřady mohly očekávat návaly lidí. Podobný problém však nemusí řešit řidička Milena Holubová. „Řidičský průkaz mám nyní nový a jeho platnost je deset let, takže mě se výměna řidičáku netýká. Tedy pokud nepřijdu o body a průkaz mi neodeberou,“ podotkla.

Výměnu řidičských průkazů nechávají na poslední chvíli

Spousta řidičů, kterých se týká výměna řidičských průkazů, ani netuší, že by si měli svůj řidičák vyměnit. Možné je i to, že někteří z nich už auto řídit nechtějí, a proto na úřad ani nedorazí. I přesto, že kutnohorský úřad otevřel i o sobotách, například 31. března, nebo 2. června, tuto možnost využilo minimum řidičů. Lidé nechávají většinou vše na poslední chvíli. „Přestože byla akce prezentována, medializována a byly vyvěšeny plakáty, dopadla na odboru dopravy a silničního hospodářství velmi špatně,“ uvedl vedoucí odboru dopravy kutnohorské radnice Jaromír Ďoubal s tím, že na přepážku registru vozidel si v sobotu 2. června přišlo vyřídit své záležitosti jen devět žadatelů a na přepážku registru řidičů jen sedm žadatelů. „Je to málo na to, že na přepážkách byly připraveny řešit záležitosti občanů čtyři pracovnice.

„Rozšířili jsme úřední hodiny na přepážkách odboru dopravy i o čtvrtek od 7.30 do 10 hodin a nejbližší pracovní sobota, kdy bude mít úřad otevřeno, je 6. října od 7.30 do 11.30 hodin,“ řekl. „Vzhledem ke skutečnosti, že chodí méně žadatelů než je měsíční průměr, bude se postupně čekací doba prodlužovat,“ upozornil Ďoubal s tím, že zvláště je nutné počítat i se skutečností, že v letních měsících se rozšíří okruh žadatelů o nové národní řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy z důvodu cestování do zahraničí. „Výměna řidičských průkazů je zdarma a trvá okolo dvaceti dnů,“ řekl Ďoubal.

Podle slov šéfa odboru dopravy je do konce roku nutné zpracovat každý úřední den minimálně 56 žádostí. „Vzhledem ke skutečnosti, že v úřední den k přepážce se dostaví v průměru 37 žadatelů, je to špatné. Z tohoto důvodu očekáváme po prázdninách a dovolených zvýšený nápor žadatelů na přepážkách registru řidičů a zvýšené čekací doby,“ uvedl Ďoubal s tím, že apeluje na držitele řidičských průkazů, aby s výměnou neotáleli.