„Tito koně úžasně reprezentovali naši neziskovou organizaci,“ podotkla Pavla Neumanová z občanského sdružení Stáj Rozárka. Kůň Tarro s francouzskou jezdkyní Audrey Gaudin získal tři první místa ve II -III. skupině, kůň Giom s jezdkyní Helenou Kratochvílovou získal dvě první místa v Ceně Zuzky. Kůň Finn s jezdcem Petrem Šindelářem (na snímku) obsadil třetí a čtvrté místo v I. skupině a s jezdkyní Zdenou Brabencovou 7. místo v Ceně Zuzky.

Jezdci jsou rozděleni podle stupně postižení do čtyř skupin obtížnosti. Drezúrní úlohy I. skupiny se jezdí v kroku, II. skupiny v klusu, III. skupiny v klusu s malým podílem cvalu a IV. skupina je nejtěžší, protože drezúra se předvádí ve cvalu.

Vzhledem k náročnosti úkolů a vedení koňů při para〜drezúrních závodech musí být koně dobře připraveni pro handicapované jezdce, tak aby se předešlo případným pádům a kolizím. „Velmi důležitý je tedy charakter koně a celkově i klidná povaha zvířete,“ dodala Pavla Neumanová.

HANDICAPOVANÍ JEZDCI na koních z Bykáně bodovali v paradrezúře na Císařském ostrově. Kromě jezdců a pracovníků stáje patří díky majitelům koní: Ivaně Hůlové, Zuzaně Kocmanové a Františku Vaňousovi, kteří je bezplatně na soutěž zapůjčili.