Jak se stane, že člověk vašeho věku se uchází o poslanecké křeslo na kandidátce KSČM?

Cesta k tomuto cíli je velice dlouhá. Do KSČM jsem vstoupil v roce 2003 a od té doby jsem se aktivně zapojoval do její politiky. Na kandidátku se člověk dostane následovně. Nejprve ho musí nominovat okresní konference jako jedničku z okresu a poté postupuje na krajskou nominační konferenci, kde se sestavuje kandidátka. Zde se volí ve Středočeském kraji z dvanácti jedniček, protože máme dvanáct okresů. Volba probíhá tajně. Lídr kandidátky se volí samostatně z navrhovaných lídrů, a pokud jím je muž, tak dvojka musí být podle stanov žena a do pátého místa mladý člověk. To, že jsem se umístil jako trojka, je pro mě veliký závazek, protože jsem na krajské nominační konferenci dokázal přesvědčit řadu okresů, aby mě takhle vysoko umístily.

Dávalo vám vaše okolí - například v Záboří nad Labem, kde bydlíte - najevo, co si myslí o vaší kandidatuře, případně o tom, za jakou stranu se o místo v parlamentu ucházíte? Setkal jste se s negativními reakcemi?

Ano, samozřejmě, že mi mé okolí dávalo docela hodně najevo své reakce. Byly jak pozitivní, tak negativní. Pozitivní ve smyslu, že mi řada lidí fandila a říkala, že mám odvahu kandidovat takhle vysoko. Na druhou stranu se našlo plno lidí, kteří mě uráželi. Říkali, že mi jde o peníze, co bych tam hledal, a nedokázali přenést přes srdce můj úspěch. Rovněž mi nepřáli, abych poslanecký mandát dostal a dělali pro to vše možné. Zejména strhávali mé plakáty v obci a všude o mně rozhlašovali, že nemohu dokázat, abych byl zvolen. Pokud jde o moji stranickou příslušnost, tak s negativními reakcemi jsem se občas také setkal, ale nebylo to tak časté jako osobní urážení na moji osobu.

Jste vysokoškolský student. Jak se dá skloubit studium s politikou?

Jde to, ale je to velice obtížné. Člověk neví, kam dříve skočit. Když máte zkouškové období, tak se ještě soustředit na zkoušky a pak na předvolební kampaň. Je to náročné z hlediska psychiky a nyní, když jsem byl zvolen poslancem parlamentu, tak to bude ještě více náročné.

Proč jste si vybral právě KSČM? Čím vás oslovila?

Do strany jsem vstupoval v roce 2003 a přivedlo mě do ní mé vlastní přesvědčení a nespokojenost se stavem společnosti po roce 1989. Zároveň mě oslovil její program, který je stále koncipován tak, aby oslovil co nejvíce obyvatel.

Jak se podařilo „klukovi ze Záboří“ získat tak výhodnou pozici na kandidátce mezi zkušenějšími spolustraníky?

Hlavně prací, kdy člověk musel jezdit na okresní konference po Středočeském kraji. Zde patří velký dík celému Okresnímu výboru KSČM v Kutné Hoře, který mě pomáhal v kampani a „zaučoval“ v politice. Ale jak už jsem uvedl v první otázce, záleželo na krajské nominační konferenci, na jaké místo na kandidátní listině mě zvolí.

Jak se díváte na nejdříve zakázaný a poté znovu povolený Komunistický svaz mládeže (KSM)? Mnozí jej považují za extremistickou a společensky nebezpečnou organizaci. Předpokládám, že váš názor je jiný. Jak byste existenci KSM obhájil? Jste členem KSM?

Je to občanské sdružení jako každé jiné. To, že ho soud nejprve zakázal a pak zase povolil, je rozhodnutí soudu. Já nejsem členem KSM a nikdy jsem nebyl. Nejsem ani členem SMKČ (Svazu mladých komunistů Československa). Jak bych KSM obhájil? Jak už jsem zmínil, tak je to občanské sdružení, a pokud splňuje všechny náležitosti na fungování, může existovat.

Jak se vy osobně vyrovnáváte s minulostí komunistické strany (například politickými procesy v 50. letech)?

KSČM vznikla v roce 1990, to za prvé. Za druhé, pokud jde o 50. léta, tak je beru jako etapu našich dějin, kde se staly chyby, ale minulost nevrátím. Ani mně nepřísluší, abych ona léta hodnotil, protože jsem se narodil v roce 1982. Je potřeba řešit problémy současnosti, zejména společensko-ekonomickou krizi, a ne řešit minulost, která se už nedá vrátit.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem mým voličům, kteří mi dali svůj hlas a mohl jsem tak být zvolen poslancem Parlamentu České republiky.