Jak jste se dostal k vaší nové funkci?
Místo velitele kutnohorského obvodního oddělení mi bylo nabídnuto. Nabízeli mi tuto funkci nadvakrát. Nejprve jsem místo odmítl, neboť kousek od Vrdů bydlím, děti v obci chodí do školy a do práce jsem to měl kousek. Nemusel jsem řešit dojíždění. Napodruhé jsem již po dohodě s vedoucí územního odboru místo přijal. K sobě jsem si vybral svého zástupce. Je to kolega, který předtím sloužil na hospodářské kriminálce. Navrhl jsem ho a vedoucí územního odboru mi ho schválila.

Proč odešel váš předchůdce Jiří Kubelka z funkce velitele kutnohorského obvodního oddělení?
To je otázka na naší vedoucí územního odboru. Nyní pan Kubelka pracuje u kutnohorské kriminálky.

Dosazují se policisté do funkcí na dobu neurčitou, nebo jak to u vás vlastně funguje?
U policie pracuji na dobu neurčitou. Jak dlouho budu v této funkci, však záleží na tom, jak budu vykonávat svoji práci a jaké budu mít výsledky.

Kde jste začínal u policie?
Začínal jsem u čáslavské městské policie v roce 1992. V roce 1999 jsem odešel a od roku 2000 pracuji u státní policie. Nejprve jsem sloužil právě v Kutné Hoře a nyní jsem se sem po deseti letech znovu vrátil.

Jak dlouho jste sloužil ve Vrdech?
Sloužil jsem tam pět let. Oddělení ve Vrdech vlastně vzniklo, když sem tam začínal. Předtím jsem dělal zástupce vedoucího v Čáslavi a to do roku 2005. Prvního září 2005 vzniklo oddělení ve Vrdech a já jsem tam byl jmenován vedoucím.

Chybí vám Vrdy?
Určitě. Hlavně mi chybí lidé, se kterými jsem pět let pracoval. Bohužel doba se mění. Přišlo tohle a já změnil místo působnosti. Teď si budu zvykat zase na jiné lidi a navazovat další nové pracovní vztahy.

Kolika lidem ve Vrdech jste velel?
Měl jsem pod sebou třináct lidí.

Kdo vás ve Vrdech nahradil ve vaší funkci?
Nikdo. Je tam zástupce vedoucího a v současné době se čeká se na rozhodnutí krajského policejního ředitele.

Víte, co bude dál s policisty, kteří ve Vrdech stále slouží?
To nevím, to je otázka na naši vedoucí územního odboru nebo krajského ředitele.

Vzpomenete si na nějaké úsměvné zážitky z oddělení ve Vrdech?
Z policejní práce jich moc člověk nemá. Když jsem jel jako vedoucí k nějakému případu, tak to bylo většinou na místo, kde je úmrtí, a to moc úsměvné není. Rád vzpomínám na dobrou partu lidí, která ve Vrdech na oddělení byla. Za těch pět let jsme se tam poskládali tak, že tam vznikla dobrá parta. Jsou tam lidé, kteří umí dobře pracovat.

Vést kutnohorské obvodní oddělení bude určitě složitější, že?
Určitě. Je tady tak desetkrát větší nápad trestné činnosti, než byl ve Vrdech. Je tu víc lidé, práce i starostí. Hlavně si musím znovu osvojit některé věci, které jsem ve Vrdech nepotřeboval. Je tu například hodně cizinců, takže se tu dělají trestní spisy, kde je potřeba překladatel. Musíme také spolupracovat s městskou policií, kterou jsme ve Vrdech neměli, a je uzavřená koordinační dohoda s městem Kutná Hora, se kterou se také musím seznámit. Dále musím oprášit místní a osobní znalost, neboť někde v obcích se lidé v místní samosprávě změnili.