Město už nehodlá nadále dotovat několika miliony provoz zdravotnického zařízení. „Máme v rozpočtu peníze do července, maximálně srpna,“ předeslal starosta Ivo Šalátek. Stanoví se podmínky, které bude muset zájemce o nájem nebo koupi společnosti Nemocnice Kutná Hora a movitého majetku splnit. „Město neprodává pozemek ani nemovitosti,“ zdůraznil dále starosta s tím, že hodnota společnosti je záporná a pokud se vyrovná hodnotou movitého majetku, tak by vlastně nabízeli něco s nulovou hodnotou.

Otázkou zůstává, v jakém rozsahu by nový partner v nemocnici zachoval stávající obory. „Chceme, aby tam byly čtyři obory, ale není možné ho k ničemu nutit. Je to v rozporu s doporučením ministerstva zdravotnictví,“ upozornil Jan Havlovic, předseda městského výboru pro zdravotnictví. Do poloviny června se budou moci hlásit zájemci. „Na zastupitelstvu 24. června bude navržený vítěz,“ zdůraznil starosta s tím, že termín nelze odsunout kvůli nastavení financování provozu. Kdyby nevybrali partnera včas, tak by se dostalo zařízení do finančních potíží a nemělo by na úhrady pravidelných nákladů. V letošním rozpočtu vyčlenili zastupitelé patnáct milionů korun. Celková roční ztráta se odhaduje na 25 milionů korun.