Během úvodní přednášky představil host nejdůležitější okamžiky z historie řádu, založeného během první křížové výpravy (1096-1099) v Jeruzalémě jako špitální bratrstvo. Ocenil hrdinství středověkých rytířů při obraně Evropy proti Osmanům a dotkl se rovněž dobytí Malty Napoleonem a následného odchodu rytířů do Říma, kde sídlí velmistr a řádová vláda dodnes. V souvislosti s tím seznámil K. Paar publikum z řádovou organizační strukturou, vyzdvihl výjimečnost řádu v jeho mezinárodně uznávané suverenitě a zdůraznil dnešní význam aktivit členů v humanitární Maltézské pomoci nejen v ČR, ale i ostatních státech.

Po úvodní přednášce následovala vlastní beseda. Návštěvníci, jichž bylo přítomno asi pět desítek, se zajímali například o to, jakým způsobem se dnes člověk může stát maltézským rytířem či zda je potřeba doložit šlechtický původ. Ptali se rovněž na osobní motivaci velkopřevora Paara ke vstupu do řádu, který v Čechách působí již více než 800 let, nebo na lékařskou pomoc nemocným AIDS v Africe. Přítomní jistě nelitovali, že se besedy zúčastnili; vždyť využili mimořádnou příležitost seznámit se a pohovořit s představeným nejstaršího řádu v České republice.