"Se zástupci ČSSD jsme se sešli po volbách hned v neděli ráno, a shodli jsme se na nabídce, která se z našeho pohledu zdála být přiměřeně velkorysá. Nabídli jsme sociální demokracii tři místa v radě a pozici místostarosty. Byla to pro nás prioritní varianta, protože kutnohorská sociální demokracie se podle mého názoru oproti minulým dobám velmi personálně obrodila. Inženýrka Moravčíková je velmi šikovná a solidní žena s velice zajímavým postavením ve strukturách středočeského kraje. Takže jsme předpokládali, že by byla místostarostou, kdyby měla zájem, a že by takovéto rozložení sil bylo velmi funkční.

Byli jsme ochotni zapomenout i na prosté matematické poměry, protože z třinácti zastupitelů bychom my měli šest radních, tedy méně než polovinu, sociální demokracie by z pěti zastupitelů měla tři radní. Vypadalo to, že toto řešení bude průchodné pro obě strany, ale pak se ukázalo, že ČSSD na to nepřistoupí. Údajně tak rozhodla členská základna. My jsme v těch jednání pokračovali de facto každý den, ale ukázalo se, že skupina vyjednavačů ČSSD je pod určitým tlakem, který my nechceme rozebírat a spekulovat o něm. Ale jejich rozhodování nebylo až tak autonomní a svobodné. A ukázalo se, že tam je možná dokonce i nějaký zájem, aby ta jednání „nedopadla“. Takže od čtvrtka jsme potom začali jednat s TOP 09 a v neděli jsme se setkali s oběma uskupeními. Naznačili jsme sociální demokracii, že je na čase ta jednání uzavřít a že máme otevřenou druhou možnost. V tu chvíli se sice sociální demokracie rozhodla na ten model přistoupit, ale my jsme v tuto dobu považovali sociální demokracii za partnera poměrně nevyzpytatelného, nečitelného, a ten postup vyjednávání byl pro nás určitým varováním, jak by to asi vypadalo na té radnici,“ odpověděl Ivo Šanc.

Vyjádření Zuzany Moravčíkové:

Do koaličních jednání jsme vstupovali s vědomím počtu získaných mandátů. Věděli jsme, že „Šanci“ stačí získat jednoho zastupitele, aby v zastupitelstvu měla většinu. Do jednání jsme šli především s tím, že budeme prosazovat své programové cíle a své představy o fungování radnice. Nechtěli jsme být těmi, kdo pouze hlasují s koaličními partnery, v lepším případě jsou přehlasováni. Naším zájmem bylo vytvoření širší koalice, která by přispěla ke stabilitě situace na radnici. Stav, který zde byl v předchozím volebním období, kdy se koalice rozpadla, jsme považovali za velmi nešťastný a v každém případě jsme se ho chtěli vyvarovat. Bohužel se tento náš návrh nesetkal s pochopením s odkazem na drobení politické moci.

My jsme hovořili o partnerství a „Šance“ o počtech zástupců v radě. Nám vyhovovala nabídka tří míst v radě města včetně postu místostarosty, ale z obavy budoucího možného vývoje jsme požadovali vytvoření trojkoalice s tím, aby si „Šance“ vybrala sama dalšího partnera, který by jí vyhovoval. Vždyť uskupení Šance pro město vzniklo účelově pro účast v komunálních volbách a obsazení postů na radnici, je tedy pro nás nečitelné. K programovým záležitostem jsme se dostali až tuto neděli na základě našeho požadavku. V některých záležitostech jako privatizace společnosti Tebis Kutná Hora s.r.o. jsme měli částečně rozdílné názory. Zřejmě to rozhodlo o vytvoření koalice. Nebyli bychom pro „Šanci“ partnerem, který bude se vším souhlasit.

„Šance“ se na základě svého rozhodnutí vydala snazší cestou, vytvořila koalici se slabším partnerem a nám nezbývá než jim popřát, aby jim tento svazek vydržel po celé volební období.

Sociální demokracie bude zodpovědně vykonávat opoziční roli a především sledovat, jak koalice plní svoje předvolební sliby.

Zuzana Moravčíková, lídr kandidátky ČSSD