Po neúspěšném řízení v jednom z programů dostal však tento projekt zelenou u Ministerstva sociálních věcí v lednu loňského roku. „Navázali jsme spolupráci se strategickými partnery v lokalitě a získali dotazník s jejich připomínkami,“ předeslal supervisor Josef Vavřinec z týmu projektu Nová šance.
Zaměřili se na rekvalifikační programy: elektrotechnika, dřevovýroba, služby, státní správa a stavitelství, které měly zlepšit nezaměstnaným jejich postavení na trhu práce.

Projekt s rozpočtem více než 5,5 milionů korun spolufinancoval Evropský sociální fond a státní rozpočet.