Momentálně město sběrný dvůr nemá a někteří obyvatelé po něm volají. Občan může odvést některý typ odpadů na skládku do Čáslavi, kde je mu na základě předložení dokladu o uhrazení poplatku za svoz tento odpad zdarma uložen. Funguje také svoz odpadu z ulice. „Město chce znovu koupit areál v Puškinské ulici, který dřív jako sběrný dvůr sloužil,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Benada s tím, že záměr je na dobré cestě, s majitelem již je předběžná domluva, chybí jen souhlas zastupitelstva.