Reportáž

Velmi neobvyklého okamžiku byla včera přítomna skupinka Kutnohoráků na pódiu Tylova divadla.

Po vyjmutí schránky, která byla vložena v roce 1934, z prostor nad základním kamenem Tylova divadla se zjistilo, že obsahuje vodu. „Měli bychom ji nechat otevřít nějakému odborníkovi,“ poznamenal Miroslav Štrobl z divadelního archivu, který schránku vyjmul. Zvědavost všech přítomných byla v té chvíli obrovská. Nikdo však nechtěl riskovat možné znehodnocení.

Na jevišti divadla se pak sešli všichni přítomní, aby si artefakt starší více než sedmdesát let prohlédli. „Bude tam pravděpodobně pamětní list a medaile vydaná u příležitosti otevření Tylova divadla,“ spekuloval Miroslav Štrobl. Oba tyto předměty již mají v dochované podobě v divadle.

CO BYLO VLOŽENO PŘED SEDMDESÁTI LETY DO TUBUSU?
pamětní medaile a publikace vydané k otevření Tylova divadla v roce 1933,
noviny Hlasy demokracie z 12. listopadu 1933
České slovo (zatím neznáme datum)

CO OPROTI OČEKÁVÁNÍ NALEZENO NEBYLO?
pamětní listina k položení základního kamene Tylova divadla z roku 1926,pamětní odznaky

Otevřít okamžitě nebo věc odložit a počkat na odborníka? Taková otázka se vznášela nad jevištěm. A každý přítomný tak trochu krotil svoji zvědavost. Nakonec doporučil ředitel Státního okresního archivu tubus otevřít.

Šéf kutnohorské radnice Ivo Šalátek se chopil nože a ujal se úlohy otevření tubusu. Měl tak jako první možnost nahlédnout do schránky. Ta obsahovala balík rozmočených listin a novinového papíru. Díky nedostatečnému uzavření se to〜tiž dovnitř dostala voda.

Před zraky všech přítomných pak začalo první ohledání nálezu. „Vidím noviny Hlasy demokracie,“ oznamoval Miroslav Štrobl. Ale stále chyběla pamětní medaile, u které s jistotou očekávali, že ji v této schránce najdou. „Mám ji,“ ozvalo se po chvíli. A opravdu záhyby novin ukrývaly pamětní medaili s portrétem Josefa Kajetána Tyla a jemu zasvěcené budovy divadla.

Obsah schránky vymění a vrátí ji zpět na místo

Otázky kolem odtajnění obsahu tubusu, který byl vyjmut ze „základního kamene“ Tylova divadla odpověděl Miroslav Štrobl.

Pociťujete spíše nadšení nebo zklamání z toho, co se tady v Tylově divadle dnes otevřelo a našlo?

Já nemohu říci, že zklamání. Je to spíše překvapení. Dalo se předpokládat, co tam bude. Dvě věci jsem z toho zatím neobjevil a to je pamětní listina z roku 1926 a odznaky z otevření Tylova divadla. Utvrdilo se, že tam bude pamětní medaile. Trošku mě překvapilo, že tam není datace po roce 1933.

Co bude s nalezenými předměty?

Restaurování papíru by bylo příliš drahé. Ty noviny máme v originálech, takže to můžeme provázat. Podíváme se, jestli tam bude pamětní odznak. Necháme to oschnout a myslím si, že to necháme v té pietní podobě otevření tady jako součást kutnohorského tylovského archivu.

Bude se ukládat nový tubus s materiály z dnešní doby?

Ještě se domluvíme. Byl bych pro, aby se nechal vyrobit nový tubus. Využili bychom schránky základního kamene. Vložili bychom tam repliky dobových dokumentů a novin a současné doklady. Byl bych rád, aby ten charakter základního kamene pokračoval.

Mluví se stále o základním kameni Tylova divadla, který ve své podstatě však není základním kamenem. Můžete nám to trošku vysvětlit?

On není. Má vročení 1926, které se stavbou divadla nesouvisí. Víme však, kde a kdy byl položen. Bylo to 11. července 1926 na Žižkově v místech, kde je dnes Mateřská škola Pohádka. Víme, proč tam divadlo nestálo, ale nevíme, kdy se ten kámen dostal do stavby Tylova divadla, která začala v roce 1931. Přesto je kámen umístěn nad základovou stavbou, čili musel jít do hrubé stavby. Divadlo se dokončilo v roce 1933, ale teprve v roce 1934 najdeme zápis o vkládání listin do kamene.