VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Otázka č. 2: Co jste udělali pro občany Kutnohorska?

Kutnohorsko - Dvanácti kandidátům na senátora jsme položili deset otázek. Zde přinášíme odpovědi na druhou z nich.

8.10.2010
SDÍLEJ:

Volby. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Oldřich Doležal, nezávislý kandidát

Od roku 1990, kdy jsem byl zaměstnanci zvolen ředitelem závodu Želivka (největší úpravna vody ve stření Evropě), tak jsem byl iniciátorem nebo spoluzakladatelem projektů, které významně pomohly v ochraně životního prostředí obcím a jejich občanům tohoto regionu.

V roce 1990 až 1991 se podařilo na základě permanentního upozorňování na nevyřešenou problematiku bodových zdrojů znečištění v povodí Želivky prosadit dotaci od vlády ČR pro obce a města na výstavbu a modernizaci kanalizací a čistíren odpadních vod v celkové hodnotě 380 milionů korun.
V roce 1992 jsem byl spoluzakladatelem EKOSO (Ekologické sdružení obcí), které dlouhodobě vyřešilo ukončení divokých skládek v povodí vodárenské nádrže a skládkování odpadů pro 80 obcí obvodu Kutná Hora. Členem představenstva jsem nepřetržitě od založení tohoto sdružení.

Důležitou akcí, v jejíž prosazení časem nikdo nevěřil, bylo prosazení výstavby plynovodu pro Úpravnu vody Želivka a obce Rataje, Trhový Štěpánov, Soutice, Hulice, Nesměřice a Zruč nad Sázavou. Realizace tohoto projektu velmi významně přispěla ke zlepšení ovzduší, zejména ve Zruči.

Jsem hlavním iniciátorem založení a činnosti obecně prospěšné společnosti „Čistá Želivka“ a navrhovatelem projektu „Komplexní program biotechnické ochrany povodí vodárenské nádrže Želivka (Švihov)“. Jsem účasten činnosti sdružení Sázava 21.

Dalším důležitým činem byl návrh na založení „Zájmového sdružení Úpravna Želivka“, čímž se vedle Prahy staly vlastníky Úpravny vody Želivka i obce a města, které se podílejí na odběru vody vyrobené v úpravně vody Želivka. Tyto obce a města dnes vlastní velmi hodnotné akcie a právo rozhodovat o úpravně vody. Právě 24. září letošního roku jsem navrhl, a řada starostů tento návrh podpořila, aby provoz Úpravny vody Želivka od roku 2013 byl zajišťován obcemi a městy, které jsou z této úpravny vody zásobované. Cílem je ukončení neodůvodnitelného odevzdávání mnohamilionových zisků do zahraničí.

Úpravna vody je můj velký „koníček“, moje veliká láska. Zde je konkrétně vidět, že naši lidé umí vzít za práci,že lze dosahovat velkých úspěchů, a to i evropské úrovně, když se nepodvádí, nelže, nekrade a nekorumpuje. A odborně a zodpovědně řídí provoz, podporovaný propracovaným systémem denních provozně ekonomických bilancí provozu úpravny vody. Je to tak jednoduché a prosté. Je potřeba už konečně začít hospodařit. Všude, ve všem a všichni.

Hodně se angažuji v oboru včelařství pro zajištění dotací pro začínající včelaře a pro rozvoj oboru včelařství v zájmu zajištění biodiverzity krajiny. Vykonávám funkci předsedy Základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV) Zruč nad Sázavou, jsem členem Okresního výboru ČSV Kutná Hora, předsedou Krajského koordinačního výboru Českého svazu včelařů pro Středočeský kraj a kandidátem Ústředního výboru ČSV.

Marie Matyášová, SPO Zemanovci

Jako zastupitelka města jsem vždy hájila zájmy a potřeby svých občanů a mnohdy jako opoziční zastupitel musela docela bojovat o jejich prosazení. Jsem přesvědčena, že spolu se svými kolegy se nám mnohdy podařilo zabránit dalším kauzám, které by hýbaly Kutnou Horou (prodej pozemků na rovinách za směšnou cenu, předražené investiční záměry podivným firmámapod.).

Stanislav Veselý, KSČM

Organizoval jsem a podílel jsem se na vybudování obecního vodovodu, požárních nádrží, opravy hřbitovů a kostelů, výstavby v akci „Z“, na dnes již nefunkčních a rozprodaných prodejen bývalé Jednoty, zavedení telefonů do obcí.

Olga Zubová, Demokratická strana zelených

Jako učitelka jsem přispěla při přípravě stovek žáků z regionu pro jejich budoucí povolání. Jako podnikatelka a ředitelka cestovní kanceláře jsem pro místní občany zorganizovala desítky úspěšných poznávacích zájezdů po Evropě. Také jako galeristka jsem se snažila vždycky uspořádat atraktivní, často mezinárodní akce k oživení kulturního dění města. Jako poslankyně jsem se snažila pomoct při všem, oč mě požádali starostové obcí z regionu nebo jednotliví občané. Prosazovala jsem v parlamentu vznik vysoké školy v Kutné Hoře, ale díky některým kolegům to bohužel nevyšlo. Mnoha zařízením a spolkům v regionu jsem pomohla sehnat finanční prostředky na jejich činnost.
Nikoho, kdo mě poprosil o pomoc, jsem nikdy neodmítla, každému jsem se snažila vyjít vstříc nebo alespoň poradit, kam se máobrátit. Stejně tak si představuji práci senátora.

Josef Mrocek, Koruna Česká

Aktivní politiky jsem se přímo nikdy neúčastnil. Kandidoval jsem sice do Evropského parlamentu, do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do krajského zastupitelstva, nikdy jsem však zvolen nebyl.

Michaela Šojdrová, KDU–ČSL

Pracovala jsem čtrnáct let v poslanecké sněmovně na zákonech, které se dotkly občanů v celé České republice. Myslím, že zejména v oblasti školství, kultury a sociální politiky se mám za čím ohlédnout, a to i v tomto regionu. Když jsem prosadila zrušení poplatků za novorozence, bylo to důležité i pro děti v tomto regionu, když jsem prosadila nový školský zákon, bylo to důležité i pro školy v tomto regionu.

Úkolem poslanců není stavění „osobních pomníčků“, ale pomáhat tam, kde je to třeba. Například jsme ve státním rozpočtu prosadili dotace pro opravy chrámu sv. Barbory.

Nezapomenu nikdy na „boj“ o Gymnázium ve Světlé nad Sázavou. Těší mě, že si to lidé pamatují. Cituji úryvek z dopisu, který mi nedávno poslal ředitel Akademie ve Světlé, Ing. Jindřich Vodička. „Vážená paní inženýrko, velmi mě těší, že jste se rozhodla kandidovat do senátu za náš obvod. Rád bych Vám touto cestou ještě jednou poděkoval za Vaši velkou pomoc a podporu v dvouletém boji o udržení světelského gymnázia v roce 1998. Za toto úsilí dodnes sklízíme ovoce. Tehdy jsem tu byl jako řadový učitel, v roce 2000 jsem se stal ředitelem. A zachráněné gymnázium se k mojí velké radosti stále rozvíjí a je o něj velký zájem. To se samozřejmě odráží i v životě města Světlá nad Sázavou…“

Vroce 2005 – 2006 jsem podporovala iniciativu měst a škol tohoto regionu pro založení neuniverzitní vysoké školy. Vznik vysokoškolských studií byl odložen a čeká na své naplnění. Prosadila jsem v roce 2009 výjezdní zasedání školského výboru PSP v Kutné Hoře a přijetí usnesení s doporučením dalšího postupu. Na toto usnesení navazuji nyní s iniciativou petice a pracovní skupiny, jejímž výsledkem má být založení vysokoškolských studií v Kutné Hoře.

Zřízení vysoké školy předpokládá kvalitní odbornou přípravu, ale také podporu veřejnosti a politiků. Podařilo se nám dát dohromady skupinu odborníků, která by měla s tímto záměrem pomoci, včetně zástupce akreditační komise ministerstva školství.

Zdeněk Nováček, TOP 09

Pracuji už 31 let ve zdravotnictví. Z toho 13,5 roku jsem byl primářem na chirurgii v Kutné Hoře, a to už je dost dlouhá doba na to, abych zavíral oči. Konkrétně v Kutné Hoře se týmu podařilo vybudovat moderní operační a diagnostické centrum, které poskytuje moderní péči pro celý tento region. Vychoval jsem řadu zdravotníků - sester i lékařů, kteří pokračují v různých funkcích v celém regionu. Vidím, že jsou úspěšní a kvalitní.

Milan Vodička, Strana svobodných občanů

Jsem v politice teprve dva roky a zabýval jsem se především otázkami penzijní a daňové koncepce České republiky. V současné době jsou postupně na mnoha místech senátního regionu distribuovány moje volební letáky, které mají také poznávací a kartografickou část, tzn. jsou zde zakresleny všechny obce, silnice, cesty, řeky, kopce a památky senátního obvodu č. 40. Chci tak přispět k poznání občanů – voličů o volebním regionu. Další aktivity ve prospěch regionu budou následovat. Rozhodně ale nechci populisticky slibovat věci jako: „zabezpečím průtah vaším městem“ apod.

Lucie Talmanová, ODS

Kandiduji zde poprvé. Nebyla jsem členkou žádné z místních samospráv ani poslankyní zvolenou v tomto kraji. Takže hovořím s lidmi především o tom, co pro ně mohu udělat v budoucnu, dostanu-li jejich podporu. Jsem připravena v nevyšší možné míře využít svých dosavadních zkušeností a kontaktů právě pro tento region. Věnovat se tomu na sto procent, ne jako vedlejšáku k dalším funkcím. Nemám žádné vazby na místní „vlivné“, nejsem nikomu zavázána. Pouze svým voličům.

Jaromír Strnad, ČSSD

Dvě volební období pracuji jako místostarosta města Čáslavi a věřím, že za tuto dobu se podařilo vytvořit spoustu věcí, které jsou přínosem nejen pro občany našeho města. Jako krajský zastupitel jsem pak spolupracoval se starosty obcí a měst (bez rozdílu jejich politické příslušnosti) při získávání dotací na investiční i neinvestiční akce v jejich obcích - například Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zbraslavice, Potěhy, Horky a další. Ale na tuto otázku by spíše měli odpovědět samotní představitelé obcí.

Jana Volfová, Suverenita

Znám lidi z ČKD Kutná Hora, dokonce tam pracuje řada mých bývalých studentů z Aero Vodochody. Pomáhala jsem lidem z chráněné dílny v Kutné Hoře ve svém Obchůdku otevřeného srdce prodávat a propagovat jejich výrobky. Pro Světelsko jsem pomohla vydobýt umístění ženské věznice, která zajišťuje nová pracovní místa pro obyvatele Světlé nad Sázavou.

Ladislav Exner, Věci veřejné

Považuji za svůj klad to, že nejsem politik. Já si opravdu myslím, že člověk by měl kandidovat maximálně dvě období a potom se vrátit do normálního života, aby nezapomněl. Nedělám si iluze. Politika přináší jistě rozhled a zkušenosti, ale v určité míře i zaslepení. Chci udělat maximum, aby se mi to nestalo. Politiky jsem se dotkl pouze jako informatik, kdy jsem se podílel na zajištění mnoha voleb. Rovněž pokračuji v mnohaleté spolupráci s obcemi v regionu, znám osobně starosty i lidi v těchto obcích. Jako učitel jsem měl to štěstí, že jsem mohl komunikovat se stovkami mladých lidí především o věcech, které zajímají mladé lidi. To je pro mě obrovská zkušenost.

8.10.2010 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Druhý den voleb do poslanecké sněmovny - Chotouň
110

Střední Čechy: Máme celkem 26 poslanců

Hnutí ANO slaví vítězství ve volbách.
110

Ano? Ano. I když všichni říkáme, že ne

Čáslav vyšla s Velkými Popovicemi bodově i střelecky naprázdno

Čáslav /FOTOGALERIE/ - K dalšímu zápasu krajské ligy vyjeli v neděli na domácím ledě hokejisté Čáslavi. Jejich soupeřem byl Slavoj Velké Popovice. Čáslav v utkání několikrát nastřelila tyč, ale kotouč za záda brankáře Lorence nedostala a prohrála 0:4.

Stavebním záměrům v blízkosti obcí vystavila místní referenda stopku

Velké Přílepy – Nechceme, nechceme. Shodné odpovědi poskytli svým radnicím obyvatelé dvou obcí v blízkosti metropole, kteří v referendech se závazným výsledkem konaných souběžně s parlamentárními volbami dostali příležitost vyjádřit se k zamýšleným stavebním záměrům. A nezůstalo to bez ohlasu, který ještě může mít dohru.

Kostel v Bohdanči má novou fresku

Bohdaneč /FOTOGALERIE, AUDIO/ - Přičiněním Jana Mičánka dostal kostel v Bohdanči novou tvář. Po podrobném průzkumu specialistů v různých oborech byly objeveny nové skutečnosti týkající se kostela.

Příznivci rybích specialit si měli v Kácově z čeho vybírat

Kácov /FOTOGALERIE/ - Místní členové Petrova cechu pro zájemce připravili rybářské slavnosti na svém rybochovném zařízení v Račíněvsi. Návštěvníci měli na výběr mnoho lahůdek připravených z ryb. Uzený kapr a pstruh, smažené ryby nebo třeba rybí karbanátek. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení