Hlavním tématem byla prevence kriminality vázající se zejména na seniory. Přítomným byly doporučeny takové postupy a opatření vedoucí k zajištění jejich osobní bezpečnosti a k zabezpečení jejich majetku. Zmíněna byla i otázka takzvaného domácího násilí, zejména jak postupovat, pokud se s takovými případy setkají. V závěru besedy se zúčastnění senioři osobně zapojovali se svými dotazy, připomínkami a někdy i se zážitky ze svého života. Přínosem byla bezesporu i přítomnost dvou místních policistů Tomáše Jelínka, Pavla Tátovského a strážníka Milana Mudrocha, kteří s využitím znalosti regionu obohacovali průběh besedy svými vstupy.

„O tom, že se beseda líbila a že přinesla výsledek spočívající v pochopení důležitosti chránit si svůj život, zdraví i majetek nebylo pochyb. Zcela přirozený byl přístup seniorů k potřebě vzájemné spolupráce s policií jako takovou a z probíhající atmosféry byla cítit důvěra a uznání policejní práce,“ uvedl Daniel Votroubek. Poděkováním přítomným policistům byl mimo upřímná slova i dlouho trvající potlesk, který senioři absolvovali vestoje.