„Doba podání je rozhodující pouze v případě, když máme několik žádostí se stejným počtem bodů,“ řekla například Ivana Chlupáčková z kutnohorského Domova Barbora.

S novým systémem tak pozbývá smyslu podání žádosti s předstihem. Rozhoduje totiž zdravotní stav. Na druhou stranu se objevují námitky, že domovy seniorů se tak budou plnit pouze pacienty léčeben dlouhodobě nemocných, a na ostatní se nedostane.

Na náš dotaz odpověděla mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková, že kraj vedl ke změně především fakt, že nový systém určuje pořadí žadatelů skutečně podle naléhavosti. Jak Mascheková připomněla, stanovení kriterií pro přijímání do domovů je plně v kompetenci poskytovatelů sociálních služeb, tedy v tomto případě středočeského kraje.

„Tento konkrétní systém hodnotících kriterií pro evidenci žadatelů o pobytovou sociální službu pro seniory je nastaven pro příspěvkové organizace kraje dle metodického pokynu číslo pět,“ uvedla mluvčí. „Například žadatel o sociální službu, který má žádost do domova pro seniory podanou již pět let, může být přijat později než žadatel, který si žádost do domova podal například před rokem,“ potvrdila zároveň.