„Každý člověk i když je starší, se musí zabývat pohybem,“ uvedla Karla Fialová s tím, že toto cvičení v klubu, které se konalo, mělo včera svou premiéru. Při cvicích s gumou senioři posílili svaly. Potom si zacvičili se zkušenou cvičitelkou na židlích i s hudbou. Do budoucna by rádi tuto akci zopakovali.