Datum rozhoduje jen při rovnosti bodů

Změnu hodnotících kriterií určujících pořadí evidovaných žádostí potvrdila Ivana Chlupáčková z domova pro seniory Barbora Kutná Hora. „Nová hodnotící kriteria zahrnují zdravotní stav žadatele – závislost na péči druhé osoby, sociální situaci žadatele, stupeň přiznaného příspěvku na péči a krajskou příslušnost – trvalý pobyt žadatele na území kraje,“ vysvětlila.

Jak řekla, cílem je stanovit pro všechny domovy seniorů, jejichž zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje, jednotný systém určující pořadí. Na základě těchto kriterií jsou žádosti bodově ohodnoceny. Proti minulosti je tak rozdíl zejména v tom, že při stanovení pořadí již není hlavním kriteriem doba podání žádosti. „Ta je rozhodující pouze v tom případě, když máme několik žádostí se stejným počtem bodů,“ dodala Ivana Chlupáčková.

Všichni žadatelé obdrželi dotazníky

Všichni žadatelé byli o změně informováni dopisem a jejich žádosti přehodnoceny. V domově Barbora tak bylo nutno přehodnotit sto šedesát žádostí.

Řada z oslovených žadatelů v kraji neměla zájem o okamžitý nástup. „Dopisy s dotazem, zda lidé chtějí nastoupit nyní nebo až v době zhoršení jejich zdravotního stavu, jsme odeslali celkem 124 zájemcům. Z celkového počtu oslovených mělo zájem o akutní umístění pouze pět osob. Další lidé se přihlásili v průběhu letošního roku. Nyní vedeme šestnáct žádostí o okamžité umístění,“ uvedla sociální pracovnice Jaroslava Ungrová.

Lidé žádají s předstihem

„Z toho vyplývá, že lidé podávají žádosti v drtivé většině s předstihem, pravděpodobně kvůli obavám, že na ně přijde řada až po letech. Systém toho typu, kdy lidé podávají žádost, ale potřebují umístit tak za tři roky, je dnes téměř zbytečný. Zájemce budeme nadále vést v pořadníku, nikoliv podle data podání žádosti, ale podle potřebnosti péče. V současné době jsme schopni akutní zájemce přijmout přibližně do jednoho roku od podání žádosti,“ konstatoval Josef Forejt, ředitel Domova Na Výsluní v Hořovicích.

Pořadí určí bodové hodnocení

„Do konce roku 2006 byl pořadník žadatelů veden na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje. V současné době neexistuje pořadník jako takový, je nahrazen evidencí žádostí o přijetí,“ vysvětlila ředitelka Domova Hostomice – Zátor na Berounsku Alena Káchová s tím, že pořadí těchto žádostí je určováno dle bodového hodnocení, které popisuje akutnost žadatelovy sociální a zdravotní situace, stupeň závislosti na péči druhé osoby a krajskou příslušnost.

Radka Kočová, Ondřej Dvořák