Především silnice I/2 dozná letos velkých změn. Na jaro připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) realizaci průtahu obcí Nové Dvory. „Už máme stavební povolení a je v rozpočtu,“ uvedl Karel Přibyl, vedoucí investičního oddělení ŘSD pro Východní Čechy.
Přímo v Kutné Hoře přitom chystají na léto další silniční úpravy. „Bude se dělat osmičková křižovatka U Krupičků a rekonstruovat křižovatka u ulice Česká,“ přiblížil dále Přibyl. Falešný kruhový objezd by přitom měli přestavovat za provozu. Ještě před začátkem by však chtěli zástupci města právě do tohoto projektu prosadit změnu. „Měl by tam být přechod s ostrůvkem, ale chtěli bychom to změnit na nadchod,“ upřesnil místostarosta Václav Vančura. O podchodu nemohou v tomto místě kvůli vodě ani uvažovat.