V Kutné Hoře se uskutečnil pracovní seminář činovníků dospělých skautů a skautek Evropského regionu mezinárodního společenství tohoto hnutí. Přes třicet delegátů s Dánska, Irska, Lichtenštejnska, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Řecka, Slovenska, Švédska, Velké Británie a pořádající České republiky se sešlo v Domově mládeže při vyšší odborné škole a střední průmyslové škole na Komenského náměstí, aby si vyměnilo zkušenosti ze svých národních gild a vypracovalo program pro svou další činnost. Hlavní činností této organizace je pomoc mladému skautskému hnutí a vlastní seberealizace i v seniorském věku.

Za přítomnosti předsedkyně Evropského výboru ISGF Jane Wardropper z Velké Británie se vedení semináře ujala Elizabeth Aveston, rovněž z Velké Británie. Pořadatelem akce byl Junák - svaz skautů a skautek České republiky. Nejaktivnějšími členy organizačního týmu byli místonáčelník Kmene dospělých skautů a skautek Hana Kaprálková z Kutné Hory, náčelník Vladimír Köhler a zahraniční zpravodaj Jan Adamec.

Během slavnostního přivítání promluvil taktéž první místostarosta Junáka v České republice Jiří Navrátil. Ve svém projevu zdůraznil, aby se status skautského hnutí nezaměňoval za organizaci, neboť toto označení neodpovídá přesně poslání skautingu.

Vladimír Köhler i Jiří Navrátil zavzpomínali také na skautské jamboree, které se při příležitosti stého výročí skautingu uskutečnilo v loňském roce v anglickém městě Chelmsford.

Po slavnostním přivítání se uskutečnila prohlídka Vlašského dvora v anglickém jazyce.

Z dějin skautingu
Skaustké hnutí založil v roce 1907 v Anglii Robert Baden-Powel. Tohoto roku se na ostrůvku Brownsee uskutečnil historicky první skautský tábor, kde si Baden-Powel chtěl v praxi vyzkoušet své teoretické poučky. Zakladatelem skautingu v České republice je A. B. Svojsík, který propojil Baden-Powelovo učení s americkým pojetím skautingu, jehož zakladatelem je spisovatel E. D. Seaton.
V loňském roce, kdy se slavilo sto let od vzniku hnutí, uspořádali skauti po Baden-Powelovu vzoru znovu tábor na ostrově Brownsee.