17. oddíl, Vydry

Jaké aktivity děti v 17. oddílu čekají?
Pravidelné schůzky doplňují víkendové výlety a výpravy. Samozřejmě nechybí letní skautský tábor, který je vyvrcholením oddílové činnosti a velkým dobrodružstvím pro všechny zúčastněné. Někdy družiny zápasí o body v oddílovém bodování, jindy jsou schůzky tvořivé a děti se věnují nejrůznějším rukodělným a výtvarným pracím. Nebo se učí o zdravovědě, šifrování, uzlování, ale nechybí ani kulturní složka – Vydry se učí zpívat, nacvičují divadlo apod.

Co se děti ve skautu naučí?
17. oddíl tvoří zhruba třicet dětí, které jsou rozděleny do družin o pěti až osmi členech. V rámci družiny se Vydry vychovávají navzájem pod vedením staršího kamaráda – rádce družiny. Skautská výchova je v tomto smyslu velmi nenásilná, učí děti spolupráci v kolektivu i vymezování vlastní osobnosti. Programové zaměření je v základních rysech u všech oddílů obdobné: učí toleranci, porozumění, odvaze i pokoře, lásce k přírodě i bližnímu, poznání sebe sama a svých možností.

Specifika 17. oddílu?
Od ostatních kutnohorských oddílů se Vydry liší tím, že mají jako jediné mezi členy dívky i chlapce. Schůzky dívčích a chlapeckých družin jsou ale striktně oddělené. Důvod je prostý: snaha respektovat, že kluci a holky mají v mladším věku odlišné zájmy. Na tábory ale jezdí všichni společně. Jak říká se smíchem členka oddílu Kateřina Kukralová: ,,Na tábor je lepší síly spojit, jednoduše řečeno, chlapi seženou dřevo, ženský uvaří. Takhle nám to zatím vždycky fungovalo, i když je dobré role někdy vystřídat!”

Kdo se může stát členem?
Každý je přijat na zkušební dobu tří měsíců. Po tu dobu je označován „nováčkem“ a ještě není platným členem oddílu, tím se stává až po splnění „nováčkovské zkoušky“. Vydry jsou smíšeným oddílem, to znamená, že ve svých řadách rádi přivítají chlapce i dívky. Ideální věk nováčků je šest až devět let.

Jak se stát členem?
Stačí přijít, nejlépe s kamarádem či kamarádkou, na některou z jejich schůzek, které se pravidelně konají v pátek od 16 do 18 hodin v Uhelné ulici v Kutné Hoře. Členský poplatek na jeden rok je 350 korun.

Zajímavost na konec…
17. kutnohorský oddíl se jako jeden z mála pyšní vlastními webovými stránkami. Můžete si je prohlédnout na adrese www.vydry.wbs.cz.

Upřesnění na úplný závěr…
Vydry bývají mnohdy mylně zaměňovány s vodními skauty. Snad proto, že po nich převzaly klubovnu. Dnes ale v Kutné Hoře žádný vodácký oddíl registrován není.

Lucie Kavanová