V hlavě nosí myšlenku, že by se škola mohla jednou stát nositelem kulturního dění na sídlišti Šipší. „Proč více nevyužívat naše sportoviště, divadlo nebo multimediální učebnu,“ naznačil ředitel Roudný.

Na obzoru je například možnost, že by se ve družině a na zahradě scházely maminky s předškolními dětmi. „Rádi jim zajistíme podmínky a prostor, ale bude na některé mamince, jestli se toho všeho ujme,“ poznamenal Miroslav Roudný s tím, že už nyní je školní bezbariérový komplex hojně využíván školiteli, zástupci sdružení a sportovci.

Ti zatím využívají hlavně tělocvičny, ovšem rýsuje se možnost, že třeba jednou vyběhnou také na zrekonstruované venkovní hřiště, kde se koná tradiční Zátopkova štafeta. „Potřebovali bychom tam nový povrch, oplocení i toalety. Vše je otázka peněz, už před dvěma roky činil odhad nákladů patnáct milionů korun. Bez grantu to nepůjde,“ dodal Roudný.

Toho mrzí, jak někteří lidé negativně pohlížejí na jeho školu a žáky. Přitom plán sociálně patologická prevence byl oceněn v krajském měřítku hodnocením A. „Je smutné, že někdo chce vidět jenom to, jak deset dětí kouří, ale už nechce vidět to, že jiných deset dětí si po vítězství v krajském florbalovém turnaji zahraje republikové finále,“ smutně konstatovala zástupkyně ředitele Zdeňka Blahníková.