Chod organizace zajišťuje ředitelka Jana Procházková a pracovnice na ředitelství v Benešově ulici 149. Od 1.září 2007 na požadavek hygieny jsme se stali jednotřídní mateřskou školou a máme kapacitu 28 dětí od 3-6 let. Stravu do naší mat. školy dovážíme z MŠ Benešova 149/II. každý den.

O vaše děti se starají vedoucí zařízení Schwarzová, učitelka Lencová a hospodářka Buřvalová. MŠ Dačického je umístěna v centru Kutné Hory pod Hrádkem v historické budově,která je patrová. Zahrada, která je u mateřské školy, je prostorná a celoročně využívaná. Po celý rok můžeme dětem nabídnout procházky do přírody, spolupráci s knihovnou, divadla v MŠ, návštěvu divadel mimo MŠ, v zimě Mikulášskou a Vánoční besídku, zpívání v kapli sv. Nepomuka, vystoupení pod vánočním stromem, karneval-masopust, na jaře čarodějnický karneval, besídku ke dni matek a rozloučení s předškoláky, plavecký výcvik. V létě výlet (tento rok jedeme do ,,Podmořského světa“, vloni jsme byli ve ,,Žlebech) MDD který pro nás připravují žáci ZŠ Žižkov pod vedením učitelky Dáňové, společné fotografování na závěr roku a focení momentek po celý školní rok.

Dále nabízíme adaptační režim, výtvarný kroužek, hudební chvilky, hru na flétnu, anglický jazyk hrou. Naše MŠ vychází z čtyřdílného projektu jaro, léto, podzim, zima v souladu s děním v přírodě. Snažíme se rozvíjet samostatné a zdravě, sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme, aby se cítily v naší MŠ spokojeně.