Sama školka je obklopena velkou zahradou, která dětem poskytuje všestranné vyžití. Zahrada, ale i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a zároveň pobývat v čistém a zdravém prostředí.

Děti jsou rozděleny do tří tříd – Kuřátek, Klokanů a Čmeláků. V každé třídě je 28 dětí. O ty se stará šest kvalifikovaných učitelek, o čisté prostředí dvě uklízečky a dobré jídlo dětem připravují kuchařka s kuchařem.

Školní vzdělávací program školky je nazván Od svátku ke svátku a vychází z přirozeného střídání ročních období se zaměřením na známé i méně známé lidové zvyky a tradice. Na většině akcí se svou účastí, ale i nemalou pomocí aktivně zapojují také rodiče. Tím se nenásilně navazuje a prohlubuje spolupráce školy a rodiny. Září je ve znamení poutě s netradičními atrakcemi na zahradě školky, v říjnu přichází ke slovu drakiáda, kdy děti společně se studenty Gymnázia Jiřího Ortena vyrábějí draky, nechybí ani zajímavá Slavnost světýlek, kdy děti a rodiče v kostýmech procházejí po setmění po školce a zahradě. Spousta akcí provází samozřejmě prosinec, ať už je to zahájení adventu, obchůzky Perchty a Lucky, mikulášská nadílka, vánoční jarmark a další. V lednu školka spolupracuje s charitou při Tříkrálové sbírce, součástí února je masopust, v březnu se vynáší smrtka a vítá jaro, duben je ve znamení pálení čarodějnic a červen přináší Letnice a Den dětí. Jednotlivé části projektu jsou přístupné nejen rodičům, ale i široké veřejnosti, která vítá oživení starých lidových zvyků a tradic.

Po celý rok všemi činnostmi školky prostupují prvky tvořivé dramatiky. „Je to forma výchovné práce, která dětem umožňuje intenzivnější zážitky. Jedná se o soubor her a herních prvků, kterými se děti trénují pro budoucí život,“ říká ředitelka s tím, že děti si zdokonalují jemnou i hrubou motoriku, pohybové dovednosti, smyslové vnímání, tvořivé a výtvarné schopnosti, logické myšlení i myšlení obecně. V rámci zdravého životního stylu školka po dohodě s fyzioterapeutem pořádá pravidelná preventivní ranní cvičení. Nedílnou součástí je i otužování. V zimě děti navštěvují saunu na gymnáziu.
Vhodná poloha školky vybízí i k zabývání se ekologií, která je již řadu let součástí koncepce školky. Nejstarší děti, tedy Čmeláci a Klokani, každoročně na jaře vyráží do Jizerských hor. Do školky pravidelně zajíždí divadlo Drak z Hradce Králové a kolínské Klemprdovo divadlo, nechybí spolupráce s městskou knihovnou, vzájemné návštěvy s prvňáčky ze Základní školy Žižkov, přínos logopedické asistentky či spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a pediatrem. Součástí hudební výchovy je výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu. Pro zkvalitnění výchovné práce získávají učitelky nové poznatky na řadě seminářů.

Od ledna 2004 Mateřská škola Pohádka, příspěvková organizace, funguje jako samostatný právní subjekt. V posledních třech letech se jí podařilo zrekonstruovat a do pohádkového stylu více přiblížit školní kuchyni a výdejny jídla v jednotlivých třídách, podlahové krytiny na chodbách a schodištích, umývárny a sociální zařízení, střechy, okna a dveře, podařily se i drobnější úpravy, které zútulnily další prostory Pohádky. „V loňském roce jsme požádali o státní dotaci, které k naší velké radosti bylo vyhověno. V současné době proto připravujeme velkou rekonstrukci Pohádky, která proběhne o letních prázdninách. Opravíme kanalizaci, rozvody vody a topení, zateplíme budovy a opatříme je novými fasádami, předláždíme chodníky a přístupové cesty. Už teď se moc těšíme, že nás po prázdninách Pohádka přivítá v novém,“ usmívá se ředitelka s tím, že ještě než před prázdninami děti Pohádku opustí, čeká je týdenní pobyt v Jizerských horách, výlet za pohádkami do skanzenu, oslava Dne dětí, rozloučení s předškoláky, flétnový koncert a divadelní představení.