Nejen nový sociální zákon naboural rozpočty nevýdělečných organizací působících v sociální sféře. „Byla jsem několik měsíců nemocná a tak sem nestihla podat některé žádosti o dotace,“ vysvětlila předsedkyně kutnohorského sdružení Asociace rodičů a přátel postižených dětí ČR Klub Sluníčko Eva Lebedová. Právě dotační a grantová řízení jsou hlavními příjmy sdružení. Pořádají pravidelné akce, kterých se účastní i veřejnost. Jednou z nich je například zájezd na Matějskou pouť. „Tam jsme měli sponzorsky domluvené autobusy a získali jsme vloni i grant od města,“ přiblížila Eva Lebedová.

Velkou akcí nejen se socializační náplní, ale především zaměřenou na zdravotní stav tělesně i mentálně postižených dětí je rehabilitační pobyt. I na ten mohou některé děti s rodiči jet jen díky finanční podpoře sdružení a sponzorů.

V malém rozpočtu sdružení však peníze na tyto aktivity chybí. „Teď nám nevyšel jeden grant,“ dodala Lebedová. Přispět mohou nejen sponzoři, ale i každý člověk individuálně. „Máme k dispozici speciální vysavač pro odstranění alergenů z domácnosti, který půjčujeme i veřejnosti. A i tyto prostředky nám umožňují realizovat naše aktivity,“ přiblížila vedoucí klubu.

Mezi pravidelné celoroční aktivity klubu patří malování, hry pro děti a ruční práce pro maminky, biblická setkávání a muzikoterapie. Mezi tradiční akce patří karnevalové Vítání jara, čarodějnice s opékáním vuřtů, odemykání potůčků, den dětí a Mikulášská besídka.
Více informací najdete také na www.zdravivregionu.cz. „Všichni jsou vítáni k návštěvě v našem klubu v Trebišovské ulici,“ pozvala Lebedová. Přispěvovatelé mohou poukázat drobnou, či větší částku na účet: 441 891 339/0800.