Do debaty se od počátku zapojila velmi aktivně také kutnohorská veřejnost. Většinou z řad lékařů místní polikliniky. „Žádám vás, aby jste se chovali jako svébytní a plnohodnotní občané tohoto města a nepodléhali tlaku ze strany hejtmana,“ uvedl svůj proslov například Alexej Říha, předseda občanského sdružení Nová poliklinika, zaštiťujícího zájmy lékařů kutnohorské polikliniky. „Nechápu, jak můžete rozhodovat o majetku, který se pohybuje na úrovni čtvrt miliardy korun bez předchozího auditu a ekonomické analýzy,“ kritizoval zastupitele Říha.

Záhy na to se přihlásil o slovo bývalý starosta Kutné Hory Ivo Šanc. „Péče o zdraví občanů je jedna ze základních povinností a funkcí městské samosprávy. Mám pocit, že péče o zdraví občanů a nemocnice je něco, čeho se chcete zbavit. Rozhodně by tomu tak nemělo být. Uvědomte si, že zbavit se definitivně nemocnice je krok nevratný,“ apeloval na kutnohorskou samosprávu Šanc.

Někteří lékaři vyjadřovali také své obavy o budoucnost polikliniky. „Tím, že nás předáte kraji, budeme v nejistotě. Poliklinika, těch sedmadvacet ordinací, je přímo ohrožena. Nemáte žádnou garanci, že budou ordinace na poliklinice zachovány,“ řekl neurolog Jiří Blažej.

Havlovic: jde pouze o politický boj

Pod palbu kritiky se zastupitelé dostali záhy poté, co na březnovém jednání schválili záměr převodu nemocnice do vlastnictví kraje. Podle lékařů by totiž bylo ideálním řešením ponechat nemocnici ve vlastnictví města. Podle jejich názoru totiž hrozí, že se pod krajem nemocnice změní v ústav následné péče či LDN. O vývoji událostí kolem kutnohorské nemocnice jsme podrobně informovali již dříve na stránkách Kutnohorského deníku.

V diskuzi zastupitelů, která předcházela samotnému hlasování, zazněly zejména připomínky k formě návrhu. „Nemohu hlasovat o něčem, kde chybí soupis a hodnota majetku. V obsahu vidím politický podtext, ideologickou záležitost. Politický boj mezi ČSSD a ODS. Víme, že to bude téma pro podzimní volby. Vytrácí se mi zájem o pacienta,“ uvedl zastupitel Jan Havlovic.

Rozhodnutí provázely hádky

Hlasování, ke kterému následně došlo, však výsledek nepřineslo. Návrh na převod nemocnice pod Středočeský kraj nebyl ani odsouhlasen, ani odmítnut. Málokdo však v tu chvíli tušil, že se hlasování v podvečer ještě jednou zopakuje. Lékaři opouštěli houfně Rytířský sál Vlašského dvora s úlevou, že převod nemocnice nebyl odsouhlasen.

Jednací řád však podle starosty města Ivo Šalátka umožňuje předložit návrh v pozměněné podobě ještě jednou a to právě v případě, že k němu není přijato žádné usnesení. A přesně to se v úterý stalo. Starosta města předložil k hlasování nový návrh, rozšířený o některé požadavky zastupitelů. Učinil tak z podnětu Vladimíra Zubova, Karla Ptáčka a Tomáše Benady.

V tu chvíli se rozpoutala v jednacím sále s nadsázkou vřava. Jan Havlovic označil tento postup za podvodný. „Považuji to za obcházení zákona. Je to ostudné. Nemůžeme, když veřejnost odejde, takto zásadním způsobem změnit rozhodnutí,“ rozčiloval se Jan Havlovic.

Starosta se však podle svých slov zachoval přesně podle jednacího řádu, navíc takto zastupitelé údajně postupovali v minulosti již několikrát.
A diskuze o převodu nemocnice na kraj se rozpoutala mezi zastupiteli podruhé. I když o mnoho vyhrocenější.

Projevily se také napjaté vztahy mezi členy místní ODS. Ivo Šalátek se ohradil proti opakované žádosti Vladimíra Košárka, aby byla řečena jména tří zastupitelů, kteří o další projednání převodu nemocnice požádali. „Uráží mě, že mi kolega z vlastní strany nevěří, že mě o to požádali tři kolegové. To mě vysloveně uráží,“ zvýšil na radního Košárka hlas starosta města. „Já jsem neřekl, že nevěřím. Já jsem chtěl jen slyšet jména. A je mi jedno, z kterých úst zazní,“ řekl do mikrofonu na svou obranu Košárek.

Dramatické vsuvky do jednání však střídaly i věcné argumenty, které v úvodu zasedání nezazněly. „Jsem přesvědčen o tom, že pokud nyní směrem k nabídce kraje zastupitelstvo dnes nerozhodne, tak nemocnice městu zůstává. A že na financování nemocnice nebudou v rozpočtu města peníze, o tom vůbec nepochybujme,“ vyjádřil své mínění starosta Ivo Šalátek. Podle jím zastupitelům předkládaných informací bude v důsledku hospodářské krize a propadu daňových příjmů Kutná Hora v příštím roce hospodařit s částkou nejméně o padesát milionů nižší. „Je možné, že v příštím roce budou investice zmraženy a bude financován pouze chod úřadu, škol a to nezmiňuji sanace starých dluhů v nemocnici,“ doplnil ve zkratce Šalátek.

Výsledek přineslo až druhé hlasování

Tvrdou výměnu názorů ukončilo definitivně až hlasování. Poměrem šestnáct ku třem bylo odsouhlaseno vypracování smluvních podkladů k převodu nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že do nich budou zapracovány podmínky navržené hejtmanem Davidem Rathem, bude provedeno ocenění předávaného majetku nemocnice a jeho přesný soupis. Smlouvy poté dostane politická reprezentace občanů Kutné Hory ještě jednou ke schválení.

V jistém smyslu tak zatím zvítězily obě strany sporu. Definitivní ano převodu na kraj vysloveno stále nebylo a původní sliby hejtmana, že provoz nemocnice zachová v plném rozsahu, by měly získat smluvní podobu.Prohlédněte si fotogalerii.