Jak dlouho pracujete na Kutnohorské plovárně?
Budu tu třetí měsíc. Předtím jsem pracovala ve Vodním světě v Kolíně.

Jak jste se k dostala k práci vodního záchranáře? Doporučil vám to někdo?
Nikdo mi to nedoporučil. Na internetu jsem našla inzerát, že hledají do Vodního světa plavčíky. Podala jsem přihlášku a prošla výběrovým řízením. Bezprostředně na to následovaly zkoušky.

Jak takové zkoušky na plavčíka probíhají?
Kandidáty prozkoušejí z tělesné zdatnosti i záchranářských schopností. Musela jsem plavat na čas, lovit puky ze dna bazénu, ale i provést resuscitaci, nebo záchranit tonoucího z hloubky.

Jakými jste prošla školeními?
Mám za sebou dvě školení. První bylo dvoudenní v Praze, kde mě školili na klasického plavčíka juniora. V tuto chvíli ale jsem již vodním záchranářem. Tím jsem se stala díky třídennímu školení v Dobrušce.

Kolik let už tuto práci vykonáváte?
Přes dva roky a nevyměnila bych to za nic jiného.

Chtěla jste vždycky dělat ,,anděla strážného“? Máte třeba vystudovanou zdravotnickou školu?

Asi vás překvapím, ale mám střední průmyslovou školu. Jak vidíte, nic od zdravotnictví.

Musela jste v Kutné Hoře nějak více zakročit, nebo jsou zdejší vody klidné?
Tady jsem naštěstí ještě žádný větší zákrok neměla, ale mám smutnou vzpomínku na Vodní svět, kdy mi téměř v náručí zemřel muž. Prodělal plicní embolii. Vytáhla jsem ho z vody, jak nejrychleji to šlo a poskytla první pomoc. Embolie ale byla rozsáhlá. Když dorazila záchranná služba, bylo pozdě. Proti moci přírody mnohdy nepomůže ani ten nejlepší výcvik.

Irena Blahníková