„Naším úkolem je zajistit provázání propagačních aktivit s pomocí využití moderních technologií jako je například informační a rezervační systém nebo internetová prezentace. Mimo aktivity v oblasti koordinační a propagační působíme také jako poradenské a konzultační centrum pro přípravu a realizaci projektů z Evropské unie,“ přiblížil činnost společnosti ředitel Václav Pošmurný.

„Za krátkou dobu naší existence jsme konzultovali podnikatelské projekty v Týnci nad Sázavou a Kutné Hoře, do další výzvy připomínkujeme projekt pro obec Brusiče. Podílíme se na podnikatelském projektu z Kácova a další se jistě brzy objeví,“ dodal. V této oblasti STIS úzce spolupracuje s Úřadem Regionální rady, který byl také zřízen Středočeským krajem. Konzultace pro všechny žadatele společnost poskytuje zdarma.

Úzká spolupráce kraje s Prahou

Mimo konzultace je STIS iniciátorem a realizátorem projektů, na kterých se podílí i oblastní turistické managementy. Tyto projekty smě〜řují a nadále budou směřovat do oblasti, kterou potřebuje středočeský turistický ruch nejvíce – k přivedení a udržení návštěvníků v regionu. „V této oblasti spolupracujeme s Asociací hotelů a restaurací ČR a také s Klubem českých turistů. Snažíme se také o navázání úzké spolupráce s Pražskou informační službou, protože cítíme, že Středočeský kraj spolu s Prahou je v oblasti cestovního ruchu jedním celkem a je tak turisty i vnímán.

Střední Čechy vždy zajišťovaly Praze rekreační i hospodářské zázemí. A to umí zajistit i dnes. Jen je třeba, a to je jedním z našich cílů, hledat témata a příběhy, které návštěvníky a obyvatele Prahy do našeho regionu nejen přilákají, ale i udrží,“ uvedl Pošmurný. Následně pak, podle jeho představ, návštěvníci začnou využívat i další služby včetně ubytování.

Počátečním úspěchem a ze zahraničí kladně vnímaným počinem spolupráce Prahy a Středočeského kraje je Královský průvod Karla IV. z Prahy na Karlštejn konaný každoročně první pátek a sobotu v červnu. Lze je možné demonstrovat možnosti společných postupů a sledovat navazování dalších lokálních aktivit. Jednotlivé turistické oblasti se přitom již intenzivně připravují přidat se k průvodu a obohatit ho místními lákadly a produkty.

„Naší prioritou danou nám zakladatelem, tedy Středočeským krajem, je propojit aktivity kraje, obcí, měst, podnikatelů a občanských sdružení. A na této aktivní spolupráci chceme i do budoucna stavět rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji,“ shrnul Pošmurný.