„Jsme jediná stonožková škola ve městě. Děti pod vedením učitelky výtvarné výchovy Zdeňky Černé každoročně kreslí vánoční přání, které jdou do prodeje. Výtěžek z nich posléze pomáhá dětem v zemích ohrožených válkou nebo přírodními katastrofami,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Zdeňka Blahníková.

Letošní rok je pro místní stonožkovou školu velice významný. Za pomoci Gymnázia Jiřího Ortena i samotné zakladatelky organizace Na vlastních nohou Běly Jensen připravuje na 15. května Stonožkový den. „Na tuto akci se sjedou zástupci všech stonožkových škol z celé České republiky. Hlavní program se uskuteční v parku pod Vlašským dvorem, kde bude pro návštěvníky připraven koncert Josefa Vágnera či stánky s výrobky žáků z jednotlivých škol,“ předeslala Blahníková.

Součástí Stonožkového dne bude i sepsání deklarace proti šikaně. „Sepíšou ji všechny děti. Je to i takový odkaz na letošní šestisté výročí Dekretu kutnohorského. Celé znění listiny následně poté v parku přečte herec a moderátor Marek Eben,“ podotkla Zdeňka Blahníková.

Program mimo park obstarají studenti Gymnázia Jiřího Ortena. „Pro návštěvníky z ostatních stonožkových škol připravují z části hrané prohlídky města. Žáci i vyučující se podívají do nejzajímavějších končin Kutné Hory a setkají se i s některými osobnostmi, mezi kterými samozřejmě nebude chybět Josef Kajetán Tyl,“ řekla zástupkyně ředitele školy Zdeňka Blahníková a na závěr dodala, že program Stonožkového dne bude celý přístupný i veřejnosti.

Irena Blahníková