Hnutí je založené na principu solidarity

Dobrovolnou a humanitární organizaci založila v roce 1990 Češka žijící v Norsku Běla Gran Jensen. Pro svůj ambiciózní záměr, který spočíval v myšlence, aby dětem, které žijí v méně šťastných poměrech, například zemích zmítaných válkou, pomáhaly děti, jež se narodily do blahobytu, získala stovky učitelů a tisíce žáků v českých školách, Ministerstvo obrany České republiky, generální štáb Armády České republiky a velitele a vojáky mírových sborů (to vše kvůli jištění ve válečných oblastech) a kromě nich i řadu významných osobností politiky a kultury. Hnutí je činné v Česku, na Slovensku, v Norsku, Polsku i v Kanadě. Žáci malují vánoční přání, organizují Stonožkové týdny nebo pořádají sbírky.

Běla Gran Jensen i stonožkové hnutí jsou nositeli řady ocenění.

Síly napnuli žáci i učitelé

Vše vypuklo v 9 hodin před chrámem svaté Barbory. Kdy naposledy se zde shromáždila více než tisícovka dětí? A kdy naposledy se tolik lidí současně zajímalo o historii tohoto výjimečného města jako právě při „Kutnohorském putování“, které bylo pro hosty „Stonožky“ připraveno? Zaměstnat ale tolik žáků v průběhu dvou hodin nebylo jednoduché a všechny své síly musely napnout čtyři desítky učitelů a desetkrát více studentů Gymnázia Jiřího Ortena.

Zúčastnilo se více než třicet škol

Výsledek ale stál za vynaložené úsilí. Vidět historické osobnosti, které se na chvíli vrátily do ulic Kutné Hory, aby vyprávěly o svých osudech, byl velký zážitek. Bez ohlasu nezůstala ani bodypaintingová stanoviště, ani stonožkový trh, na němž se prodávaly výrobky stonožkových škol z celé České republiky. Do Kutné Hory zavítalo přes třicet vzdělávacích zařízení různých stupňů, bezmála devět set žáků.

Přijela celá řada osobností

Na koncertě pod Vlašským dvorem jich bylo díky účasti jediné stonožkové základní školy, Základní školy Jana Palacha, ve městě ještě více. Vystoupení deseti stonožkových škol a recitál Josefa Vágnera si i se studenty Gymnázia Jiřího Ortena vyslechlo na tisíc pět set žáků! Je možné, že vyhlášení rekordu v počtu zúčastněných na jedné stonožkové akci tento odhad ještě předčí. Kromě dětí a jejich učitelského doprovodu bylo v parku pod Vlašským dvorem možno narazit i na řadu významných osobností: zakladatelku hnutí Bělu Jensen, Marka Ebena, který přijel vyhlásit Nový kutnohorský dekret, Karla Vágnera a jeho syna Josefa, generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, generála Josefa Prokše, Michaelu Marksovou z ministerstva školství, zástupce Středočeského kraje a další.

Stonožky vybíraly

Jak už to tak při charitativních akcích bývá, všude bylo možné narazit na pokladničky. Jiné bylo jen to, že při této akci je nosily stonožky, tvořené žáky primy a sekundy gymnázia. Po konečném sčítání shromážděných finančních příspěvků přinesla „Stonožková Kutná Hora“ celkem 32 910 korun.
Velký dík patří pedagogům, žákům

A na závěr patří poděkování celé řadě aktérů. V první řadě si díky zaslouží všichni učitelé (především ale Lenka Píchová, Monika Peková, Štěpánka Králová a Zdeněk Licek) a studenti Gymnázia Jiřího Ortena. Poděkování patří i Základní škole Jana Palacha (jmenovitě Zdeně Černé a jejím výtvarníkům) za pomoc při výzdobě pódia pro čtyřhodinový koncertní maraton. „Poděkovat chceme panu Geierovi za zapůjčení židlí, základní škole Žižkov a majitelům restaurace Ruthardka za poskytnutí nutného zázemí žákům gymnázia. Díky náleží rovněž městu Kutná Hora, které akci velkoryse podpořilo materiálně i technicky,“ dodala za organizátory zástupkyně ředitele gymnázia Dana Vepřková.

Významně pomohli sponzoři i diváci

Poděkování podle pořadatelů patří také sponzorům za věcné dary pro hosty a občerstvení pro vystupující žáky. A v neposlední řadě rovněž zaměstnancům a řediteli kutnohorské pobočky České spořitelny Pavlu Sojkovi, že bez poplatků přijali sebrané finanční příspěvky a bleskurychle je spočítali. A samozřejmě i všem hostům a návštěvníkům „Stonožkové Kutné Hory“ za to, že podpořili hnutí Stonožka svou účastí, prací, pomocí organizátorům nebo finančně.

Studenti Gymnázia Jiřího Ortena

Nový dekret kutnohorský

Není v Čechách mnoho takových měst, kde se historie již před staletími rozhodla přihlásit se k trvalému pobytu a už nikdy neodejít.
V dlani důvěřivě ponořené do kutnohorské studánky času se proto vždycky něco zatřpytí. Tu šupinka stříbra, jindy rozechvělý obraz některé z liter slavného Dekretu kutnohorského.

Od doby, kdy byl vydán, vidělo zdejší nebe dobře šest set jarních slunovratů, šest set Vánoc, šest set Velikonoc. A samo kutnohorské nebe také nejlépe ví, že ani to kdysi vytěžené stříbro, ani žádné slovo krále Václava, zvaného Čtvrtý, neztratily za ten dlouhý čas nic ze své ryzosti, čistoty a významu.

Žijeme v přítomnosti, nezapomínáme na minulost, obracíme se k budoucnosti. Není nám lhostejný svět, který jsme zdědili, ani to, v jaké podobě jej jednou předáme dál. Nechceme tedy jen čekat a vyčkávat, sedět s rukama v klíně, se zavřenýma očima a s tichým, mlčícím jazykem.

A proto možná poněkud troufale, ale s o to větší úctou, pokorou a láskou navazujeme na myšlenky Václava IV. a k jeho Dekretu kutnohorskému z roku 1409 připojujeme naši společnou představu o světě, který – za prvé odsoudí každé násilí jako zcela nevhodné současného kulturního člověka a – za druhé – války ponechá jen starým filmům a historickým memoárům.

Sníme o světě – a to za třetí, který si bude vážit i toho nejposlednějšího z posledních človíčků a udělá vše pro zmírnění či ještě lépe odstranění jeho bídy a utrpení, aby – za čtvrté sám neztratil morální i faktické právo nazývat se světem civilizovaným.

Za páté by to měl být svět, jehož řeč i činy jsou vedeny a posvěceny etikou, kterou chápeme jako pohlazení duše; a abychom onu duši – a to prosím za šesté – dokázali vidět a rozpoznat i v těch, k nimž osud nebyl právě nejlaskavější.

Číslice sedm je přičítána štěstí – a taková, šťastná, požehnaná a vědoucí by měla být každá ruka i myšlenka, která rozhoduje o fungování toho všeho, co nazýváme moderní společností dvacátého prvního století.

Konečně za osmé – chceme svět respektující, přátelský, ohleduplný a vstřícný, k jednomu samotnému člověku i k celým národům a státům; neboť v počtu přece není a nemůže být z tohoto pohledu žádný rozdíl; i jedno srdce vnímá ozvěnu všech ostatních.

Za deváté – sobě, jiným i světu musíme naslouchat pozorně, ale také vědět, že slyšet a přitom nedbat slyšeného nestačí.

A konečně, za desáté, přes své mládí tušíme, že svět není pouze dar možného; je to také dar moudrosti a odpovědnosti, nekonečná příležitost k dobru pro všechny, kteří na tom světě žijí.

V Kutné Hoře 15. května 2009, 600 let po vydání Dekretu kutnohorského,
1. den platnosti Nového dekretu kutnohorského.

„Na vlastních nohou“ – Stonožka
Město Kutná Hora
Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře