Cílem návštěvy byla vzájemná výměna zkušeností s prací v klubech, prohlídka památek, ale také navázání nových přátelství.

Hostitelé měli připravený bohatý program. Hned po příjezdu návštěva zamířila do katedrály Nanebevzetí Panny Marie a kostnice v Sedlci. V sobotu v programu nemohla chybět prohlídka dolu Osel, na kterou se Ostraváci nejvíce těšili. Na řadu přišla i exkurze v muzeu na Hrádku a chrámu svaté Barbory.

Na odpoledne měli připravenou akci Odemykání potůčků. Od parku pod Vlašským dvorem, kde se k návštěvě připojili i rodiče a děti z Kutné Hory a Čáslavi, se skupina společně vydala po mlýnech k Velkému rybníku. U mlýna Denemark vstoupili účastníci do pohádkové říše, kde jim v další cestě bránila čarodějnice. Chtěla, aby ji zazpívala kutnohorská skupina. To se jí však nelíbilo a ani písnička Beskyde, Beskyde v podání ostravské skupiny u ní neměla úspěch. Teprve společná písnička čarodějnici obměkčila, obdarovala děti drahokamy z pokladnice zlé královny a pustila je dál.

Děti se z drahokamů však dlouho neradovaly. Loupežník jim je sebral. Za pomoc při záchraně rybiček dostaly děti od víl velký poklad a klíč k odemčení potůčků. Nakonec ještě zachraňovaly služebnou, kterou zlá královna chtěla nechat popravit za to, že neuhlídala její drahokamy. Ale jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo a drahokamy z pokladnice zlé královny skončily přeci jen v rukách dětí.

Nedělní program překazila nepřízeň počasí, a tak hosté zůstaly až do odjezdu v klubovně, kde se jejich zájmu těšil bazének s rehabilitačními míčky. Celé setkání se vydařilo a obohatilo oba kluby.

Květuše Krčíková, Sluníčko Kutná Hora