Mělo by se tak stát již v pondělí 13. prosince. Důvod? „Platná koncepce středočeského zdravotnictví klade důraz na privatizaci, nemocniční akciové společnosti a rušení pohotovostních služeb. To je v rozporu s naším programem,“ vysvětlil hejtman David Rath (ČSSD).

Do konce ledna má jeho náměstek a stranický kolega Zdeněk Seidl předložit teze nové koncepce, postavené na zcela jiných pilířích: dosavadní krajské akciovky se změní ve veřejné neziskové nemocnice a v regionu bude plně fungovat pluralita vlastnických vztahů, kdy vedle sebe budou fungovat soukromé špitály i velké nemocnice veřejné služby provozované krajem. Všechny by měly spolupracovat, ale také si vzájemně konkurovat.

Rath přitom předpokládá, že ne všechny soukromé subjekty musejí v tomto souboji obstát. Nevylučuje tudíž ani možnosti zpětného odkupu některých nemocnic, které kraj loni prodal soukromým subjektům. „Mohlo by se jednat například o nemocnice v Nymburce, Mělníku či Rakovníku,“ uvedl příklady.