Místo učení se žáci malotřídky sešli ve škole a zkoušeli poplachová cvičení. Ukazovali si různé tábornické dovednosti. Ke sportu využili prostor školního hřiště. Největším zážitkem pro ně ovšem byla střelba ze vzduchovky ve střelnici v Malíně.