Jak jste strávili týden mezi prvním a druhým kolem senátních voleb?

Strnad: Bylo to náročnější než týdny předešlé. Účastnil jsem se spousty rozhovorů jak v tištěných novinách, tak v rádiích a televizi.

Nováček: Bylo to samozřejmě intenzivnější hlavně ze strany novinářů, měli jsme s mým protikandidátem debaty i v rádiu a televizi. Zintenzívnila se hlavně protikampaň, v níž se spojili komunisté a socialisté a „okopávali nám kotníky“. Objevila se i negativní kampaň. Takže tento týden byl trochu psychicky náročnější.

Jaké ohlasy od lidí jste po prvním kole zaznamenal?

Strnad: Spousta lidí mi gratulovala a přála hodně úspěchů ve druhém kole. Byl jsem za to velice rád, velice mě to potěšilo.

Nováček: Výborné, velice pozitivní. Lidé za mnou chodili a nejraději byli ti úplně nejobyčejnější. Ti, kteří mě znají jako doktora.

Jakou cítíte podporu na Havlíčkobrodsku, které není součástí kutnohorského okresu?

Strnad: Myslím si, že na Havlíčkobrodsku byla podpora dobrá. Jednak to není tak daleko od našeho města, takže lidé vědí, že jsem tady pracoval na radnici a jaké změny se v našem městě udály zhruba za posledních deset let, ale je to samozřejmě dané tím, že tam vždycky sociální demokracie měla poměrně slušné výsledky.

Nováček: Na Havlíčkobrodsko jezdím se záchrankou, v Ledči žije moje maminka, takže podpora tam je. Lidé jsou tam sice víc levicově orientovaní, ale mně velice přátelsky naklonění.

Oba: V kampani jsme nepolevili

Jakým způsobem jste se snažili oslovit voliče před druhým kolem?

Strnad: Pokračovali jsme ve stejném stylu, jako tomu bylo do prvního kola, tedy kampaň mezi lidmi, oslovování.

Nováček: Zopakovali jsme některé akce, vylepili nové plakáty, rozeslali poděkování za první kolo a pozvání k druhému. Kampaň byla poměrně intenzivní, a to v rozhlase, televizi i tištěných médiích.

Jak tento týden prožívala vaše rodina?

Strnad: Samozřejmě jsem chodil domů později, všichni se těší, až kampaň skončí.

Nováček: Manželka mi samozřejmě hodně pomáhala, ale můj program běžel normálně, zachoval jsem si svůj pravidelný „denní rytmus“.
Oporou byli ti nejbližší

Můžete jmenovat někoho, kdo vás v tomto týdnu nejvíce podpořil?

Strnad: Samozřejmě to byli ti nejbližší, ale nemůžu jmenovat jen jednoho.

Nováček: Vedle mé rodiny to byl můj volební manažer Jaroslav Suk.

Nováček: Práci jsem zintenzívnil

Museli jste kampani přizpůsobit svou práci?

Strnad: Musel jsem to skloubit tak, abych stihl i práci na radnici. Bez toho to nejde.

Nováček: Práci jsem naopak zintenzívnil. Můj program běžel úplně normálně, byl jsem stále na záchrance a nenechával se volbami vykolejit.

Strnad: Dovolená ne, ale chata

Co budete dělat po volbách? Chystáte se na dovolenou?

Strnad: Na klasickou dovolenou se nechystám, ale pravděpodobně v úterý odjedu na pět dní zazimovat chatu. Tam těch pět dní také strávím.

Nováček: Na dovolenou se nechystám. My to na záchrance máme už dávno rozplánované. Ale už se těším, až to skončí. Práce je pro mě relax.